Lietuvos LKSKA “NEMUNAS“ dziudo U-18 čempionato nuostatai

             

 

                                                                                 Suderinta:

                                                                                                                               Lietuvos dziudo federacijos

Tvirtinu:                                                                                                                         Prezidentas

LKSKA“NEMUNAS“                                                                                                   V.Sinkevičius                                                                                                                                                                                                                

Pirmininkas           

K.Levickis

 

Lietuvos  LKSKA “NEMUNAS“ dziudo U-18 čempionato

N U O S T A T A I

 

  1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

-Populiarinti ir kelti dziudo sporto šakos prestižą Lietuvoje;

-Atgaivinti dziudo imtynes tarp rajonų sportininkų, kelti jų meistriškumą.

  1. VIETA IR LAIKAS

-Varžybos vykdomas 2017 m. balandžio  mėn. 28 d. Ukmergės TVM sp.k.“Startas“ , Kauno-108,Ukmergė

III. VADOVAVIMAS

-Varžybas vykdo ir joms vadovauja Lietuvos „Nemunas“  sporto draugija.

  1. DALYVIAI

-Dalyvių amžius: Jauniai: merginos ir vaikinai, gimę 2000 m.ir jaunesni. turintys ne mažesnį kaip

   4 KYU (oranžinis diržas)

-Dalyvauja tik rajonuose registruoti ir rajono sporto mokyklų, klubų priklausantis ir gyvenantis sportininkai.

 

  1. SVORIO KATEGORIJOS

-Merginos: -40 kg;-44 kg; -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; +70 kg.

-Vaikinai:-46 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; +90 kg.

  1. VARŽYBŲ PROGRAMA

-Varžybos asmeninės-pagal veikiančias tarptautines dziudo taisykles;

(mėlynas ir baltas kimono privalomi) balandžio 28 diena :

-Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 valandos;

-Varžybų pradžia 11.00 valandą.

 

VII. PARAIŠKOS

-Dalyvių skaičius neribojamas. Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu.

VIII. APDOVANOJIMAS

-Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais, nugalėtojai taurėmis.

  1. APRŪPINIMAS

-Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu turnyre, apmoka komandiruojanti organizacija. LKSKA“Nemunas“ apmoka visas išlaidas, susijusias su salės nuoma, medicininiu aptarnavimu, teisėjavimu.

 

  1. Teisėjavimas

 

-Varžybų Vyriausias teisėjas Rimas Lenartavičius, vyr.sekretorius  Sigitas Lukavičius

Išankstines paraiškas siųsti iki balandžio mėn. 24 d. E-mail: slokys@gmail.com , mob. 8687 46519;

Visais klausimais, susijusiais su varžybomis, teirautis adresu: Šakių-21,Šiauliai,

    Tel.: mob. 8687 46519; E-mail: slokys@gmail.com