LIETUVOS KAIMO SENIUNIJŲ SPORTO IR KULTŪROS FESTIVALIS „ROKYNĖ 2022“ Nuostatai

                                                                      

 LIETUVOS KAIMO SENIUNIJŲ SPORTO IR KULTŪROS FESTIVALIS „ROKYNĖ 2022“

N U O S T A T A I

 1. Tikslas ir uždaviniai
  1 įtraukti kaimo gyventojus į sporto sąjūdį;

1.2propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;

    1.3 gerinti seniūnijų bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

    1.4 skatinti kaimo gyventojus  sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą, ugdyti sportinį meistriškumą. 

 1. Organizatoriai
  Renginį organizuoja ir vykdo LKSKA „Nemunas“
 2. Festivalio vieta ir laikas

3.1 Sporto šventė “Rokynė 2022” vyks š.m. liepos 16 d. Palukščio dvare, Raseinių raj.

    3.2 Sporto komandų ir meno kolektyvų atvykimas š.m. liepos 16 d. nuo 9.30 val. iki 10.30val.

     Dalyviai

    4.1 Sporto šventėje dalyvauja visi norintys rajonų kaimo gyventojai, sporto šventės dalyvių amžius 16 metų ir vyresni.

    4.2 Kultūros ir meno kolektyvų dalyvių amžius neribojamas.

    4.3 Kroso bėgimo ir smiginio rungtyse amžius nėra ribojamas.

 1. Sporto šventės programa

    5.1 Krepšinis 3×3; jaunimas 16 – 20 m;21-35;36-50;50+ ir moterys amžiaus grupių nėra;

    5.2 Paplūdimio tinklinis 3×3vyrai ir moterys;

    5.3 Smiginis  -vyrai, moterys po 6 metimus;

    5.4 Šachmatai-individualinės. Partijos laiko trukmė 10min;

    5.5 Šaškės – individualinės;

    5.6 Svarsčio kilnojimas 24kg. vyrams ir 16kg. moterims;

    5.7 Virvės traukimas  6 dalyviai. Atskirai vyrams ir moterims, apranga laisva;

    5.8 Seniūnų trikovė: Šaudymas iš lanko, Lasas, Smiginis.

    5.9 Stalo tenisas – individualinės

Meno saviveiklininkų pasirodymai.

6.Turnyro  vykdomo sąlygos ir taisyklės

6.1    Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles.

6.2     Rungčių vykdymo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija.

 1. Apdovanojimai

7.1 Šventės   atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo – prizais, individualių sporto šakų nugalėtojai ir prizininkai – medaliais. Aktyviausi rajonai, seniūnijos ,bendruomenės ir sporto klubai –specialiais prizais.

 1. Dalyvių registracija

8.1 Registruotis kviečiame elektroniniupaštu  sknemunas@gmail.com tel.: +37065646590

 • Dalyvių registravimas baigiamas  š.m. liepos 12d. iki 24.00 val.

      9.Turnyro finansavimas ir priėmimo sąlygos

     9.1 Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis;

     9.2 Visi renginio dalyviai, festivalio metu bus aprūpinti maitinimu;

     9.3 LKSKA Nemunas rajonų komandoms bus dengiamos transporto išlaidos (autobusų nuoma).