LIETUVOS KAIMO SENIUNIJŲ FESTIVALIS „Rokynė 2021“ Nuostatai

 

LIETUVOS KAIMO SENIUNIJŲ FESTIVALIS „Rokynė 2021“

N U O S T A T A I

 1. Tikslas ir uždaviniai
  1.1 įtraukti kaimo gyventojus į sporto sąjūdį;

1.2propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;

    1.3 gerinti seniūnijų bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

    1.4 skatinti kaimo gyventojus  sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą, ugdyti sportinį meistriškumą. 

 1. Organizatoriai
  Renginį organizuoja ir vykdo LKSKA „Nemunas“
 2. Festivalio vieta ir laikas

3.1 Sporto šventė “Rokynė 2021” vyks š.m. liepos 10 d. Palukščio dvare, Raseinių raj.

    3.2 Sporto komandų ir meno kolektyvų atvykimas š.m. liepos 10 d. nuo 9.30 val. iki 10.30val.

 1. Dalyviai

    4.1 Sporto šventėje dalyvauja visi norintys rajonų kaimo gyventojai, sporto šventės dalyvių amžius 16 metų ir vyresni.

    4.2 Kultūros ir meno kolektyvų dalyvių amžius neribojamas.

    4.3 Kroso bėgimo ir smiginio rungtyse amžius nėra ribojamas.

 1. Sporto šventės programas

    5.1 Krepšinis 3×3; jaunimas 16 – 20 m;21-35;36-50;50+ ir moterys amžiaus grupių nėra;

    5.2 Paplūdimio tinklinis 3×3vyrai ir moterys;

    5.3 Smiginis  -vyrai,moterys po 6 metimus;

    5.4 Šachmatai-individualinės. Partijos laiko trukmė 10min;

    5.5 Šaškės – individualinės;

    5.6 Svarsčio kilnojimas 24kg. vyrams ir 16kg. moterims;

    5.7 Virvės traukimas  6 dalyviai. Atskirai vyrams ir moterims,apranga laisva;

    5.8 Kroso bėgimas – 6 km 4 ratai po 1.5km ( moteris, vyrai), estafetė 4×400 m.

          Bėgimų registracija – https://bit.ly/2SebdCb

          Dalyvių sąrašas – https://bit.ly/3vJTsse

5.9 Meno saviveiklininkų pasirodymai.

6.Turnyro  vykdomo sąlygos ir taisyklės

6.1    Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles.

6.2     Rungčiųvykdymo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija.

 1. Apdovanojimai

7.1 Šventės   atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo – prizais, individualių sporto šakų nugalėtojai ir prizininkai – medaliais.

          Estafetės bėgimo rungties apdovanojamos 1-3 vietos

 1. Dalyvių registracija

8.1 Registruotis kviečiame elektroniniupaštu  evaldas@sportorenginiai.lt tel.: +37061976693

Bėgimų dalyvių registracija – https://bit.ly/2SebdCb

8.2 Dalyvių registravimas baigiamas  š.m. liepos 8d. iki 24.00 val. Vėliau dalyviai registruojami nebus, išskyrus kroso bėgimo rungtis.

 1. Dalyvių startinis mokestis

9.1 LKSKA Nemunas komandoms bei dalyviams startinio mokesčio – nėra;

 1. Turnyro finansavimas ir priėmimo sąlygos

     10.1 Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis;

     10.2 Visi renginio dalyviai, festivalio metu bus aprūpinti maitinimu;

     10.3 LKSKA Nemunas rajonų komandoms bus dengiamos transporto išlaidos (autobusų nuoma).