LIETUVOS KAIMO seniūnijų FESTIVALIS „Rokynė 2020“ nuostatai

 

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA „NEMUNAS“

 

Kodas 290780420, J. Lelevelio g. 6, Vilnius, tel./faks. (8 5) 239 8488, nemunas@zum.lt, kestutisl@zum.lt, www.lkska.lt

Rejestro tvarkytojas:VĮ Registrų centras,  a/s Nr.LT91 4010 0424 0000 3978, AB DNB bankas, banko kodas 40100

 

                LIETUVOS KAIMO seniūnijų FESTIVALIS „Rokynė 2020“ 

 

                                                   N U O S T A T A I                                                 2020.0616. Vilnius

                                                                                                                                        Nr.N-22

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. 1. Varžybų tikslas – įtraukti kaimo gyventojus į sporto sąjūdį.
 3. Varžybų uždaviniai:

2.1. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;

2.2. gerinti seniūnijų bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

2.3. skatinti kaimo gyventojus  sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą, ugdyti sportinį meistriškumą. 

             3.Organizatoriai:

      Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “ Nemunas”.

              4.Vieta ir laikas

   Sporto šventė “Rokynė 2020” vyks š.m. liepos 11d. Palukščio dvare, Raseinių raj .Sporto komandų atvykimas š.m. liepos 11d.iki 11.00val.

 1. Dalyviai ir paraiškos

    Sporto šventėje dalyvauja visi norintys rajonų kaimo gyventojai.Šventės dalyvių amžius 16 ir vyresni. Išankstines paraiškas siųsti į LKSKA “Nemunas”būstinę iki š.m. liepos 09d.17.00val.el.p.kestutisl@zum.lt;,tel +370 69875440; +370 52398488

 1. šventės programa
 2. Krepšinis 3×3 ; jaunimas 16-18m..19-20;21-35;36-50;50+ ir moterys nėra amžiaus grupių.;
 3. Tinklinis 3×3 vyrai ir moterys

      3.Virvės traukimas  6 dalyviai. Atskirai vyrams ir moterims,apranga laisva,

 1. Smiginis  -vyrai,moterys po 6 metimus.

      5.Ritminės gimnastikos pasirodymai.

 1. Svarsčio kilnojimas 24kg. vyrams ir 16kg. moterims.
 2. Šachmatai-individualinės.  Partijos laiko trukmė 10min.
 3. Šaškės -individualinės
 4. Meno saviveiklininkų pasirodymai.
 5. Nugalėtojų nustatymas

       Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Renginių pravedimo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija.

 1. Apdovanojimas

 Šventės   atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo prizais-  diplomais,o dalyviai medaliais.

 1. Šventės finansavimas ir priėmimo sąlygos

 Šventės pagrindinis rėmėjas Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šventės dalyviai aprūpinami maistu ir rajonų komandoms bus dengiamos transporto išlaidos (autobusų nuoma).

 

LKSKA „Nemunas“ Pirmininkas                                              Kęstutis  Levickis