Lietuvos kaimo bendruomenių sporto šventė „ Alanta 2020“ Nuostatai

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“;
Lietuvos kaimo bendruomenių sporto šventė „ Alanta 2020“
N U O S T A T A I
 
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
2. Propaguoti turiningą laisvalaikio praleidimą.
3. Didinti dalyvių aktyvumą, tarpusavio pagalbą, supratimą ir bendradarbiavimą.
 
1. ORGANIZATORIAI:
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“,Alantos bendruomenė
III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:
Renginys organizuojamas 2020 m. spalio 03d.. Alantos TVM.
2. DALYVIAI:
Šventėje dalyvauja rajonų kaimo bendruomenių nariai. Šventės dalyvių amžius neribojamas.
Išankstinė registracija netaikoma.

3. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:
Kiekvienos rungties nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskiros rungties galiojančias
taisykles. Rungčių sistemą nustato atskiros iš anksto sudaryta rungčių teisėjų kolegija.  
4. RENGINIO PROGRAMA:
1. Iškilmingas šventės atidarymas;
2. Rungtys :smiginis, stalo tenisas, svarsčio kilnojimas, šaškės ir šachmatai.
3. Įvairūs atrakcionai.
4. Varžybų dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.
Renginys finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis Nr. SRF-FAV-2019-1-0377,pagal
LKSKA „Nemunas“ projektą „Dabar mes judame“.