Lietuvos kaimo bendruomenių festivalio „Naisiai 2017“ nuostatai

 

 

 

 

 

Lietuvos kaimo bendruomenių festivalio  „Naisiai 2017“

 

N U O S T A T A I

 

                                                                                                                                              2017-05-19-   Nr .N-36                           

                                                

Šventės tikslas – įtraukti kaimo gyventojus į sporto ir kultūros sąjudį .

Uždaviniai              

 1. Propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;
 2. Gerinti bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

Organizatoriai:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „NEMUNAS“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, Lietuvos moterų asociacija Šiaulių raj., Naisių kaimo sporto klubas „Naisiai“, Naisių kaimo bendruomenė.

Vieta, laikas

Meno ir sporto šventė „NAISIAI 2017“ įvyks š.m. liepos 08-09 d. Šiaulių raj., Naisiai.

Sporto komandų atvykimas š.m. liepos 09 d. iki 10.00 val.

Dalyviai ir paraiškos

 1. Šventėje dalyvauja vis norintys rajonų kaimo gyventojai..
 2. Šventės dalyvių amžius 16 metų ir vyresni;(išskyrus bėgimus).
 3. Išankstines paraiškas siųsti į LKSKA „NEMUNAS“ būstinę iki š.m. liepos 03 d. el.p.kestutisl@zum.lt;tel.698-75440; (8~5)2398488.

Šventės programa

 1. Krepšinis 3×3 jaunimas 16-18 m. 19-20m, vyrai 20-25m;25-30m; 30-35m; 35-50m; 50m. ir  daugiau, moterys 16-18m.18-20; ir 21 ir vyresnės.
 2. Tinklinis 3×3 vyrai, moterys;
 3. Šaškės –individualinės, atskira moterų įskaita;

4.Šacmatai- individualinės , laiko kontrolė -10 min.

 1. Virvės traukimas (6 vyrai ir 6 moterys);Apranga-laisva;

5.Smiginis-amžius  neribojamas.

 1. Bėgimas: Naisiai- Kryžių kalnas –Naisiai. Bėgimas aplink Naisių areną.
 2. Ritminė gimnastika.
 3. Svarsčio kilnojimas – rovimas 24kg. Vyrams, 16kg. Moterims.
 4. Žirginis sportas- konkūrai.
 5. Meno saviveiklininkų pasirodymai.

Nugalėtojų nustatymas

Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Renginių pravedimo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija..                          

Apdovanojimas

Šventės atskirų  sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo prizais, diplomais, o dalyviai –medaliais.

Šventės finansavimas ir priėmimo sąlygos

LKSKA„NEMUNAS“, rėmėjai.  Šventės globėjas LR seimo narys Ramūnas Karbauskis.

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                  Kęstutis Levickis