LIETUVIŲ IR LENKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ, SPORTO IR EDUKACINIŲ RUNGČIŲ FESTIVALIS ,, DRAUGYSTĖ’’ NUOSTATAI

                                                                      

 

POCIŪNĖLIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖS

LIETUVIŲ IR LENKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ, SPORTO IR EDUKACINIŲ RUNGČIŲ FESTIVALIS ,, DRAUGYSTĖ’’  NUOSTATAI

 

I.Tikslas ir u˛daviniai

1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą, sportą  ir meninę saviraišką, ugdyti tautiškumą.

2.Gerinti bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

ŠŠventė organizuojama 2019 m. birželio 8 d. Pociūnėlių miestelio parke.

ŠŠventės pradžia 9.00 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

ŠŠventę organizuoja ir vykdo  Pociūnėlių miestelio bendruomenė, LKSKA ,,Nemunas“ ir Skėmių seniūnija.

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja visi norintys. Kviečiami lenkų ir aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa: Kolektyvinės ššaškės (3 dalyviai), smiginis,  svarsčio kilnojimas, rankų lenkimas (vyr., mot.) įvairios atrakcijos vaikams ir suaugusiems,lietuvių ir lenkų tautinių ššokių mokymai. Vedamos edukacijos: pasidaryk draugystės apyrankę, nulipdyk puodynę, jauskis gerai su muilo burbulais.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos kolektyvai  už dalyvavimą apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais. Dalyviai maitinami.

 

Registracija iki 2019 m. birželio1 d. tel. 8-60456696                 I.Gladkienė

arba el.p.  ingrida.gladkienė@gmail.com

 

Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkė                        Danguolė Garuckienė