KALĖDINIŲ-TRADICINIŲ ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

               KALĖDINIŲ – TRADICINIŲ   ŠAŠKIŲ  VARŽYBŲ  NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

      1.1.  Aktyvinti šaškių sportą visose amžiaus grupėse;

      1.2.  Populiarinti šaškių sportą tarp kaimo bendruomenių;

1.3.  Plėtoti sportinę draugystę su kaimyniniais rajonais;

      1.4.  Organizuoti gyventojų užimtumą laisvalaikio metu.

  1. Varžybų vieta ir laikas

      2.1.  Dusetų m. Kultūros centro dailės galerijos salėje  2022 m. gruodžio 11 d. (sekmadienis). Registracija nuo 9.00 iki 9.40 valandos. Varžybų pradžia 10.00  valandą. Maloniai prašome dalyvius informuoti rengėjus apie dalyvavimą varžybose  telefonu:  +370 656 404 38 arba +370 60144666.  El. paštais:  dusetosainiai@gmail.com arba  eugenijus.deksnys@gmail.com.

  1. Varžybų dalyviai  (amžiaus grupės):

      3.1.      mergaitės iki 2004 m. gimimo; 

      3.2.      berniukai iki 2004 m. gimimo; 

      3.3.      moterys;

      3.4.      vyrai.

  1. Varžybų pravedimo tvarka

      4.1.Varžybos vykdomos  šveicariška sistema pagal dalyvių skaičių.; 

      4.2. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę (priklausomai nuo varžybų dalyvių skaičiaus) keisti varžybų pravedimo tvarką.

      4.3. Varžybų dalyvių maitinimo išlaidas finansuoja LKSK asociacija “Nemunas”

  1. Nugalėtojų nustatymas

      5.1.Užimamos vietos nustatomos pagal surinktus taškus per visus turus moterims ir vyrams atskirai, moksleiviams taškai vedami bendra tvarka.

  1. Dalyvių apdovanojimai

6,1.  Nugalėtojai apdovanojami  taurėmis, prizininkai medaliais; 

      6.2.  Jauniausiam ir vyriausiam dalyviui  apdovanojimus skiria LKSK, Dusetų Dusetų seniūnija ir sporto klubas “Ainiai”. 

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.