Kalėdinių-tradicinių šaškių varžybų nuostatai

 

               KALĖDINIŲ – TRADICINIŲ   ŠAŠKIŲ  VARŽYBŲ  NUOSTATAI

ŠIE NUOSTATAI YRA KVIETIMAS Į VARŽYBAS

  1. Tikslas ir uždaviniai

      1.1.  Aktyvinti šaškių sportą visose amžiaus grupėse;

      1.2.  Populiarinti šaškių sportą tarp kaimo bendruomenių;

1.3.  Plėtoti sportinę draugystę su kaimyniniais rajonais;

      1.4.  Organizuoti gyventojų užimtumą laisvalaikio metu.

  1. Varžybų vieta ir laikas

      2.1.  Dusetų m. gimnazijos  patalpose  2021 m. gruodžio 19 d. (sekmadienis). Varžybų pradžia  11.00  valandą. Registracija nuo 9.30 iki 10.40 valandos. Prašome dalyvius informuoti rengėjus apie dalyvavimą varžybose  telefonu:  +370 656 404 38 , +370 607 270 38  arba el. paštais:  dusetosainiai@gmail.com,  eugenijus.deksnys@gmail.com.

  1. Varžybų dalyviai  (amžiaus grupės):

      3.1.      mergaitės iki 2003 m. gimimo;

      3.2.      berniukai iki 2003 m. gimimo;

      3.3.      moterys;

      3.4.      vyrai.

      3.5.     komandinės 2 vyrai + moteris)

  1. Varžybų pravedimo tvarka

      4.1.Varžybos vykdomos  šveicariška sistema pagal dalyvių skaičių.;

      4.2. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę (priklausomai nuo varžybų dalyvių skaičiaus) keisti varžybų pravedimo tvarką.

      4.3. Varžybų dalyvių maitinimo išlaidas finansuoja LKSK asociacija “Nemunas”

  1. Nugalėtojų nustatymas

      5.1.Užimamos vietos nustatomos pagal surinktus taškus per visus turus moterims ir vyrams atskirai, moksleiviams taškai vedami bendra tvarka.

  1. Dalyvių apdovanojimai

6,1.  Nugalėtojai apdovanojami  taurėmis, prizininkai medaliais;

      6.2.  Jauniausiam ir vyriausiam dalyviui  apdovanojimus skiria LKSK, Dusetų ir sporto klubas “Ainiai”.

DĖMESIO ! Varžybų dalyviai privalo laikytis COVID-19 reikalavimų.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.