KAIMO BENDRUOMENIŲ TEATRŲ FESTIVALIS ,,RAMPŲ ŠVIESOJE“NUOSTATAI

KAIMO BENDRUOMENIŲ TEATRŲ FESTIVALIS ,,RAMPŲ
ŠVIESOJE“NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1. Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti meninę
saviraišką ir bendradarbiavimą.
2. Gerinti bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.
II. Laikas ir vieta.
Šventė organizuojama 2020 m. rugpjūčio 14 d. Alksniupių kultūros namuose.
Šventės pradžia 19.30 val.
III. Organizavimas ir vykdymas.
Šventę organizuoja ir vykdo: LKSKA ,,Nemunas“, Alksniupių kultūros namai,
Pakalniškių seniūnija, VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“.
IV. Dalyviai ir programa.
Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos kolektyvai, mėgėjų teatrai.
Meno saviraiškos kolektyvų pasirodymas.
V. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Dalyviai apdovanojami už dalyvavimą LKSKA ,,Nemunas“ prizais. Renginį
finansuoja Žemės ūkio ministerija.
Registracija iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. tel. 8-686 67345 arba e.p.
dilaima@gmail.com

VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ pirmininkas Justas Malinauskas
VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ tarybos narė, atsakinga už bendruomenės
kultūrinį užimtumą.
Laima Didžbalienė