KAIMO BENDRUOMENIŲ SPORTO-MENO ŠVENTĖS,,ALKSNIUPIAI 2020“ NUOSTATAI

KAIMO BENDRUOMENIŲ SPORTO-MENO ŠVENTĖS,,ALKSNIUPIAI
2020“ NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai
1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno
kultūrą, sportą ir meninę saviraišką.
2.Gerinti bendruomeniųtarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.
II. Laikas ir vieta.
Šventė organizuojama 2020 m. rugpjūčio 22 d. Alksniupių sporto aikštyne ir
kultūros namuose.
Šventės pradžia 13.00 val.
III. Organizavimas ir vykdymas.
Šventę organizuoja ir vykdo:LKSKA ,,Nemunas“, Alksniupių kultūros namai,
Pakalniškių seniūnija, VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“.
IV. Dalyviai ir programa.
Dalyvauja visi norintys. Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos
kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa:
Tinklinis, krepšinis, smiginis,stalo tenisas, šachmatų varžybos, meno saviraiškos
kolektyvų pasirodymas.
V. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos
kolektyvai už dalyvavimą apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.
Renginį finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija.,
Registracija iki 2020 m. rugpjūčio 20d. tel. 8-686 67345 arba e.p.
dilaima@gmail.com

VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ pirmininkas Justas Malinauskas
VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ tarybos narė, atsakinga už bendruomenės
kultūrinį užimtumą.
Laima Didžbalienė