„ JAUNŲJŲ TINKLINIO TALENTŲ TURNYRO“ NUOSTATAI

 

 

RIETAVO LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS IRLIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJOS „NEMUNAS“

„ JAUNŲJŲ TINKLINIO TALENTŲ TURNYRO“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos ir Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ organizuojamo„Jaunųjų tinklinio talentų turnyro“, (toliau – Turnyras) nuostatai reglamentuoja Turnyro tikslus, organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
 2. Turnyrą organizuoja ir vykdo Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ .
 3. Turnyro vyr. teisėja – Giedrė Žlibinienė.

(mob. 8 682 51537 el. p. lenggrete@gmail.com)

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti tinklinio žaidimą jaunimo tarpe.
 2. Skatinti moksleivius savo laisvalaikį praleisti aktyviai sportuojant.
 3. Plėtoti draugiškus ryšius, sportinio bendradarbiavimo santykius tarp Žemaitijos regiono mokyklų ir Ukrainos moksleivių.
 4. Ugdyti pagarbą varžovui ir kilnų mokinių elgesį sporte.

III.     TURNYRO LAIKAS, VIETA IR PROGRAMA

 1. Turnyras vyks 2022 m. balandžio15 d. (penktadienį), Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto komplekse (Rietavas, Daržų g. 1), pradžia – 9.00 val.
 2. Dalyvių apdovanojimai ir Turnyro uždarymas bus vykdomas 15.00 val.                                                                                                                                                                                                                                                                      TURNYRO DALYVIAI
 3. Komandos sudėtis – 8 žaidėjai ir vadovas.
 4. Turnyre dalyvauti kviečiamos 5 vaikinų ir 5merginų komandos iš: Tauragės „Versmės“ ,Telšių Žemaitės ,Laukuvos Norberto Vėliaus ,Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijų. Taip pat kviečiamos Ukrainos moksleivių vaikinų ir merginų komandos.
 5. Atvykus į Turnyrą, komandos vadovas pateikia paraiškas su gydytojų vizomis arba žaidėjų parašais, kad už sveikatą atsako patys.                                                                                                                                            TURNYRO VYKDYMO SISTEMA
 6. Dalyvaujant mažesniam komandų skaičiui, organizatoriai pasilieka teisę keisti Turnyro vykdymo tvarką.
 7. Žaidžiama „rato“ sistema iki 25 taškų. Komandoms, laimėjusioms po lygiai pergalių, skaičiuojamas setų santykis, po to skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų rungtynėse taškų santykis tarp komandų. Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų iki 15 taškų, esant ne mažesnei kaip 2 taškų persvarai. Esant rezultatui 1: 1, žaidžiamas trečias setas iki 11 taškų.
 8. APDOVANOJIMAI
 9. Komandos, užėmusios I, II, III vietas, apdovanojamos LKSKA „Nemunas“ taurėmis ir medaliais. Visos dalyvaujančios komandos bus apdovanojamos padėkos raštais ir „saldžiais prizais“.
 10. Naudingiausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

VII.   KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

 1. Turnyro organizatoriai išlaidų, susijusių su komandos žaidėjų ir vadovų atvykimu bei dalyvavimu Turnyre, nekompensuoja.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.