BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTIS RENGINYS„VILKYČIAI 2020“ NUOSTATAI

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“;
Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“
BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTIS RENGINYS„VILKYČIAI 2020“
N U O S T A T A I
 
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
2. Propaguoti turiningą laisvalaikio praleidimą.
3. Didinti dalyvių aktyvumą, tarpusavio pagalbą, supratimą ir bendradarbiavimą.
 
1. ORGANIZATORIAI:
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“,Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“.
III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:
Renginys organizuojamas 2020 m. rugpjūčio 16 d. Šilutės r. Vilkyčių k. Vilkyčių automobilių
sporto komplekse. Renginys vyks nuo 18.30 iki 21.00 val.
2. DALYVIAI:
Šventėje dalyvauja rajono kaimo gyventojai ir svečiai. Šventės dalyvių amžius neribojamas.
Išankstinė registracija netaikoma.

3. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:
Kiekvienos rungties nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskiros rungties galiojančias
taisykles. Rungčių sistemą nustato atskiros iš anksto sudaryta rungčių teisėjų kolegija.  
4. RENGINIO PROGRAMA:
1. Iškilmingas šventės atidarymas;
2. Rungtys: virvės traukimas, bėgimo estafetė, sriubos virimo čempionatas, ratų keitimo
estafetė;
3. Žirgų pasirodymas;
4. Vakarienė; įvairių patiekalų degustacija;
5. Varžybų dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.