BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTIS RENGINYS„AUKŠTUPĖNAI 2020 NUOSTATAI

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“; Kupiškio RSK „Aukštaičiai“,

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

BENDRUOMENIŠKUMĄ SKATINANTIS RENGINYS„AUKŠTUPĖNAI 2020“

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
1. Propaguoti turiningą laisvalaikį.
2. Supažindinti mokinius su tautiniais bei komandiniais žaidimais.
3. Visų kartų ritinio žaidėjų susitikimas.
II. ORGANIZATORIAI:
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“; Kupiškio RSK „Aukštaičiai“, Kupiškio
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija.
III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:
Renginys organizuojamas 2020 m. rugsėjo mėnesio 25 d. Kupiškio marių poilsio zonoje (prie
elingoAukštupėnų k.). Renginys vyks nuo 9.00 iki 15.00 val.
IV. DALYVIAI:
Renginyje dalyvauja I-III klasiųmokiniai, gimnazijos mokytojai – 200 dalyvių; visų kartų ritinio
žaidėjai – 100 dalyvių..
Tinklinio ir futbolo varžyboms kiekviena klasė sudaro komandą iš penkių narių, o ripkos metimo į
taikinį – iš trijų narių.
Kultūriniams renginiams kiekviena klasių grupė sudaro komandą iš 10 – 20 mokinių.
V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:
Rungtyniaujama klasių grupėmis. Kiekvienos klasių grupės komandos dalyvauja visosesportinėse
varžybose. Už užimtą I vietą klasių grupėje nugalėtojas gauna 5 taškus, už II vietą – 3 taškus, už III
vietą – 1 tašką.Sumuojamas bendras visų varžybų rezultatasir išaiškinami Super taurės laimėtojai.

Kiekvienos klasių grupės ripkos metimo, futbolo bei tinklinio komandos nugalėtojos bus
apdovanojamos taurėmis ir medaliais. II, III vietas užėmusios komandos bus apdovanojamos
medaliais, o IV vietą užėmusi komanda – diplomais.
Susumavus visų varžybų rezultatus nustatomi nugalėtojai kiekvienoje klasių grupėje ir iš jų –
nugalėjusi klasė, kuri apdovanojama super taure.
VI. RENGINIO PROGRAMA:
1. Iškilmingas šventės atidarymas.
2. Sportinės varžybos (ripkos metimas į taikinį).
3. Futbolo 5×5 varžybos I, II, III klasių grupėse.
4. Tinklinio 5×5 varžybos I, II, III klasių grupėse.
5. Kultūriniai – pažintiniai renginiai.
6. Pietūs.
7. Varžybų dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.
8. Iškilmingas šventės uždarymas.

Apdovanojimai

1. Ripkos metimas į taikinį(komandoje 3 dalyviai)
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių);
2. Futbolas 5×5(komandoje 5 dalyviai)
Pirmų klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių);
Antrų klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių);
Trečių klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių).
3. Tinklinis 5×5 (komandoje 5 dalyviai)
Pirmų klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių);
Antrų klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių);
Trečių klasių grupė:
I-II-III vietos (taurė ir 3 kompl. medalių).
5. Kultūriniai – pažintiniai renginiai – 6 renginiai (komandoje 5 dalyviai)
I-II-III vietos (6 taurės) (6 kompl. medalių).
5. Super taurė sportiškiausiai klasei.