Bėgimo ,,Atkurtai Lietuvos Valstybei  100 ‘‘ nuostatai

 

                                                                                                SUDERINTA

Telšių rajono savivaldybės             administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja                           Danutė Mažeikienė 2018-09-10

 

                                  

                              Bėgimo ,,Atkurtai Lietuvos Valstybei  100 ‘‘ Nuostatai

                                                                                                                                                                                                               

                                                      

Tikslai ir uždaviniai

  • Pagerbti Žemaitijos ir visos Lietuvos savanorių ir šaulių atminimą ginant atkurtą Lietuvos Valstybę.
  • Paminėti Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžios 100 – ąsias metines.
  • Pritraukti kuo daugiau vaikų,  jaunimo dalyvauti Europos judėjimo savaitėje.
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės, kartu organizuojant sportinius renginius.
  • Populiarinti bėgimą,  kaip vieną iš gyventojams prieinamiausių sveikatą stiprinančių priemonių.
  • Vykdyti šaulių pilietinį ir tautinį ugdymą bei sveiką gyvenseną propaguojančią veiklą.

Organizatoriai

          Ryškėnų sporto klubas, Žemaitijos šaulių 8 – oji rinktinė,  Lauko Sodos miestelio bendruomenė.

          Partneriai ir rėmėjai

           Telšių rajono savivaldybė, , LKSKA ,,Nemunas“, Telšių orientavimosi sporto klubas ,,Telšiai“, Lietuvos kariuomenės KASP Prisikėlimo apygardos 6 – osios rinktinės Telšių 604 pėstininkų kuopa.

Vieta, laikas ir vykdytojai

  • Šventė vyks š.m. rugsėjo 29 d.   Lauko Sodoje (Lauko Sodos bendruomenės namai, Kalupio g. 10)
  • Sportines varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.                                                    Vyr. teisėjas Gintautas Valauskas (tel. 8 666 82888)

 

Šventės programa

 

10.30  – 11.15  – Sportininkų atvykimas, registracija                                                                      11.30  – Šventės atidarymas.                                                                                                                12.00 – Startas. Estafetinis bėgimas ( 4 x 900 m.).

12.30  – Startas.  Individualus bėgimas  (3600 m.).                                                               

13.00  – Startas.  Individualus bėgimas  (1800 m.).

13.20  – Pietūs.   (Kareiviška košė).

13.20   NATO/ improvizuotas kliūčių ruožas (Lauko Sodos sporto bazė).

14.20   Šventės uždarymas. Apdovanojimai.                             

 

Dalyviai, paraiškos

 

Bėgime  kviečiami dalyvauti  sportininkai iš Telšių ir kaimyninių rajonų.  Bėgime paminklas ,,Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 mečiui“  – Ūžrio ežeras dalyvauja visi norintys, pasitikrinę sveikatą ir turintys gydytojo leidimą sportuoti, patvirtindami tai savo parašu registracijos metu. Komandinės paraiškos pateikiamos sekretoriatui prieš varžybas, nurodant dalyvio vardą pavardę, gimimo metus bei už sveikatą atsakantį asmenį.                                                                                                                          Estafetinio 4×900 m. bėgimo dalyviai (- ės) skirstomi į 5 amžiaus grupe: A (mergaitės 12-14 m.), B ( berniukai 12-14 m.), C (merginos 15 m. ir vyresnės), D ( vaikinai 15-18 m.), E ( vyrai 19 m. ir vyresni). Asmeniniame bėgime amžius neribojimas. Sportininkas pasirenka 1800 m. (ežeras – paminklas) arba 3600 m. (paminklas – ežeras – paminklas) bėgimo distanciją. Fiziškai pasirengę sportininkai gali dalyvauti ir estafetiniame, ir asmeniniame bėgimuose.

 

Apdovanojimai

Komandos, aktyviausi kolektyvai bei  sportininkai apdovanojami taurėmis, padėkos raštais, medaliais bei prizais.

 

Išankstinė registracija

Visų sporto klubų ir komandų vadovai  privalo  informuoti organizatorius apie dalyvavimą darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki rugsėjo 26 dienos  mob. tel.  8-695-82439 (Tomas) arba el. paštu  tomasgaurylius@gmail.com .                                                                                                                                       

 

Organizatoriai