Aukštaitijos zonos štangos spaudimo varžybų nuostatai

Aukštaitijos zonos štangos spaudimo varžybų NUOSTATAI

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:
 Skatinti judėjimą ir sveiką gyvenseną;
 Sukurti įdomų ir teikiantį malonumą, fizinį aktyvumą, jaunimui;
 Išmėginti naujas fizinio aktyvumo formas;
2. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vyks Zigmo Žemaičio gimnazijos, Adutiškio skyriaus sporto salėje, 2022 m.
birželio 11 d. (Adutiškis, Postavų g-vė 36) Sportininkų atvykimas į varžybas iki 10 val.
3. VARŽYBŲ PROGRAMA
10:30 val. –varžybų atidarymas;
10:45 val.- varžybų pradžia;
15:00 val.- nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.
Sportininkai spaudžia 50kg štanga, 60kg arba 70kg (pasirinktinai) ir daro prisitraukimus prie
skersinio. Pakartojimai sumojami. Amžius neribojamas. Merginos tik spaudžia 30kg.
4. APDOVANOJIMAS
Pirmų vietų nugalėtojai bus apdovanoti prizais ir medaliais, antrų ir trečių vietų- medaliais.
5. TEISĖJAI
Gintautas Šamšura- nacionalinė kategorija.
Mindaugas Šveraika.
Varžybų vyr. teisėjas – nacionalinės kategorijos teisėjas Josifas Jarošas;
Varžybų vyr.sekretorius- nacionalinės kategorijos teisėjas Vismantas Kujalis.
6. ORGANIZATORIAI. LKSKA „Nemunas“, sporto klubas „Cirkliškis“

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.