ATVIRAS SPORTO KLUBO ,,ĄŽUOLYNAS“ STALO TENISO TURNYRAS „100 SETŲ“ NUOSTATAI

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA „NEMUMAS“

 

TVIRTINU

Pirmininkas

 

Kęstutis Levickis

 

ATVIRAS SPORTO KLUBO ,,ĄŽUOLYNAS“ STALO TENISO TURNYRAS „100 SETŲ“

 

 NUOSTATAI

 

Tikslas ir uždaviniai

 

  1. Populiarinti stalo teniso žaidimą jaunimo, suaugusiųjų ir veteranų tarpe;
  2. Gerinti bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;
  3. Išaiškinti pajėgiausius stalo tenisininkus.

 

Vieta ir laikas

 

Varžybos vykdomos 2018 m. kovo 24 d. (šeštadienį) Panevėžio rajono, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos sporto salėje.

Dalyvių registracija įšankstinė iki kovo 23 dienos.

Varžybų pradžia 10.00 val.

 

Dalyviai

 

Varžybose kviečiami dalyvauti Panevėžio rajono seniūnijų ir aplinkinių rajonų kaimiškų seniūnijų  stalo tenisininkai.

 

Vykdymas

 

Vykdomos tik asmeninės varžybos trijose vyrų amžiaus grupėse:

  1. Iki 18 metų;
  2. Iki 40 metų;
  3. Virš 40 metų;
  4. Moterys viena grupė.

 

Informacija pasiteiravimui: 8-61144328 Vytautas Gutauskas.

 

Apdovanojimas

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais.

 

Finansavimas

 

Apdovanojimo išlaidas dengia Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, rėmėjai.