ALKSNIUPIŲ VASAROS FESTIVALIS ,,SAULĖGRĮŽA“ 2022 NUOSTATAI

ALKSNIUPIŲ VASAROS FESTIVALIS ,,SAULĖGRĮŽA“ 2022
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno
kultūrą, sportą ir meninę saviraišką.
2.Gerinti tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.
II. Laikas ir vieta.
Šventė organizuojama 2022 m. birželio 17-18 d. Alksniupių sporto aikštyne ir
kultūros namuose.
Šventės pradžia 13.00 val.
III. Organizavimas ir vykdymas.
Šventę organizuoja ir vykdo: LKSKA ,,Nemunas“, ŠKAC Alksniupių kultūros
namai, Pakalniškių seniūnija, VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“.
IV. Dalyviai ir programa.
Dalyvauja visi norintys. Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos
kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa:
17 d. – tinklinis, krepšinis 3×3, smiginis, stalo tenisas, šaškių varžybos, linksmosios
estafetės.
18 d. – meno saviraiškos kolektyvų pasirodymai.
V. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos
kolektyvai už dalyvavimą apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais.
Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.
Registracija iki 2022 m. birželio 16 d. tel. 8-686 67345 arba e.p.
dilaima@gmail.com
VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ bendruomenės narė,
atsakinga už bendruomenės kultūrinį užimtumą.
Laima Didžbalienė