ALANTOS KRAŠTO ŠEIMŲ ŠVENTĖS NUOSTATAI

ALANTOS KRAŠTO ŠEIMŲ ŠVENTĖS NUOSTATAI
Paruošė Alantos bendruomenės centras

Laikas ir vieta – Molėtų rajono savivaldybė, Alantos seniūnija, Alanta, 2022 m. liepos 23 diena.
Šventės tikslas – burti Alantos krašto gyventojus bendroms veikloms., populiarinti Alantos krašto
vardą Lietuvoje.. Pritraukti dalyvių iš aplinkinių seniūnijų ir Molėtų miesto , taip pat aplinkinių
rajonų. Šventė rengiama siekiant sudaryti sąlygas ir galimybes veiklose dalyvauti įvairaus amžiaus
ir pasiruošimo bendruomenės nariams.
Šventės organizatorius – VO Alantos bendruomenės centras, Alantos seniūnija. 
LKSKA „Nemunas“
Dalyvavimo sąlygos – šventės dalyviai laisva valia pasirenka kokioje veikloje ar rungtyje
dalyvauja.
Apdovanojimai – pirmos trys vietos apdovanojamos taurėmis ir diplomais , dalyviai gauna
medalius.
Starto mokestis – nėra.
Inventorius ir apranga – dalyviai turi dėvėti tvarkingą ir patogią aprangą ir avalinę, kuri
netrukdytų dalyvauti įvairiose rungtyse. Veiklos organizatoriai suteikia reikalingą inventorių.
Atsakomybė – organizatorius neatsako už materialinę ar fizinę žalą (nelaimingus atsitikimus,
vagystes, ligas ir t.t.), kuri gali įvykti dalyviams, prieš prasidedant varžyboms, varžybų metu ir po
jų.
Taisyklės- dalyviai, užsiregistravę dalyvauti rungtyse ir veiklose, prieš joms prasidedant vietoje
supažindinami su taisyklėmis.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.