RESPUBLIKINĖS ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS „JUDRI IR SPORTIŠKA ŠEIMA“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos
direktoriaus 2016 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. V-63

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“; Rietavo sporto moterų klubas „Gaja“,

RESPUBLIKINĖ ŠEIMŲ SPORTO ŠVENTĖS „JUDRI IR SPORTIŠKA ŠEIMA“

N U O S T A T A I

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

1. Propaguoti turiningą šeimų laisvalaikį.

2. Sportinės veiklos priemonėmis praturtinti, sustiprinti ir ugdyti šeimos narių asmenybes.

II. ORGANIZATORIAI:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“; Rietavo sporto moterų klubas „Gaja“, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija.

III. VIETA, LAIKAS, VYKDYMAS:

Renginys organizuojamas 2016 m. kovo mėnesio 19 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos (Rietavas, Daržų g. 1) sporto salėje.

IV. DALYVIAI:

Renginyje dalyvauja šeimų komandos, kurias sudaro: mergaitė (iki 11 m.), mama ir tos pačios šeimos močiutė, berniukas (iki 11 m.), tėtis ir tos pačios šeimos senelis.

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS:

Komanda nugalėtoja ir komanda, antros bei trečios vietos nugalėtoja, bus apdovanojamos taurėmis, medaliais ir atminimo prizais. Visos dalyvavusios komandos bus apdovanojamos šventės dalyvio suvenyrais.

Kiekviena komanda dalyvauja 4-iose sportinėse estafetėse. Sumuojamas bendras visų estafečių rezultatas ir išaiškinami nugalėtojai.

Apdovanojami tėveliai – tritaškių metimo nugalėtojai, ir broliukai – baudų metimo nugalėtojai bei prizininkai.

VI. RENGINIO PROGRAMA:

  1. Iškilmingas šventės atidarymas.

  2. Sportinės estafetės: I, II, III, IV.

  3. Meno kolektyvų pasirodymai.

  4. Tėvelių tritaškių metimo konkursas.

  5. Broliukų baudų metimo konkursas.

  6. Varžybų dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimas.