2022 METŲ NEMUNO TAURĖS ŠAŠKIŲ-ŠACHMATŲ NUOSTATAI

2022 METŲ NEMUNO TAURĖS ŠAŠKIŲ-ŠACHMATŲ

TURNYRO
NUOSTATAI

1. Varžybų tikslas:
Populiarinti šaškių ir šachmatų žaidimą tarp Lietuvos gyventojų bei kaimo bendruomenių
narių.
Kelti šaškininkų ir šachmatininkų meistriškumą, užmegzti ir stiprinti ryšius su kitų rajonų
bei miestų šaškininkais.
2. Varžybų vieta ir laikas:
Varžybos vykdomos Butrimonių gimnazijoje Draugystės g.1 Varžybų laikas 2022 metų
birželio 4 dieną . Dalyvių registracija nuo 9 val. Varžybų pradžia 10 val.
3. Varžybų dalyviai :
Dalyvauti varžybose kviečiami Lietuvos respublikos šaškių ir šachmatų klubų, sporto mokyklų,
savivaldybių bendruomenių komandų atstovai.
Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio
metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti
rinkodaros tikslais.
4. Varžybų reglamentas:
Varžybos asmeninės. Varžybų reglamentas pagal šveicarišką sistemą – 9 ratai.
Kiekvienam žaidėjui skiriama po 10 min. +3sek. laiko galvojimui iki partijos pabaigos. Šaškėmis
vaikai gimę 2010 metais ir jaunesni žais atskirame turnyre. Šachmatais visi dalyviai žais
bendrame turnyre.
5. Nugalėtojų nustatymas:
Teisėjavimas ir nugalėtojų nustatymas kompiuterinės programos pagalba.
Varžybų nugalėtojai bus apdovanojami atskirose grupėse: vyrai, moterys, vaikinai (iki 18
m.), merginos (iki 18 m.), veteranai (70 m.) vyrai, Vaikai gimę 2010 metais ir jaunesni. Alytaus
miesto ir rajono – vyrai, moterys.
Varžybų dalyviai, užėmę prizines vietas grupėse apdovanojami taurėmis, diplomais ir medaliais.
Bus apdovanojami vyriausias ir jauniausias dalyvis.
6. Varžybų organizatoriai:
Varžybas organizuoja LKSKA Nemunas, techninę varžybų dalį vykdo Alytaus šaškių
klubas „Alitas“.
Nuostatai galioja kaip oficialus pakvietimas į turnyrą. Organizatoriai pasilieka teisę, esant
reikalui koreguoti nuostatus.
Smulkesnė informacija:
Jonas Rutkauskas tel. +370 616 31079
Dainius Bukleris tel. +370 616 52648
Klubo „Alitas“ pirmininkas Artūras Aleksandravičius
7. Dalyvių aprūpinimas:
Dalyvių kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo
fondo lėšomis.