2020 m. RUGSĖJO 11-13 d.d. SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI

2020 m. RUGSĖJO 11-13 d.d.
SPORTO VARŽYBŲ
NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai
1.1. sporto – sveikatingumo sąjūdžio plėtra;
1.2.bendrauti ir bendradarbiauti su kaimyninių rajonų sportuotojais;

2. Laikas ir vieta

2.1. Sporto varžybos tai sudedamoji dalis tradicines kraštiečių šventės

„Obelinė – 2020“.
2.2. Turnyrai vykdomi2020 m. rugpjūčio 11-13d. d. Rokiškio rajone

Obeliuose.

3. Varžybų vykdymo sąlygos

3.1. Varžybos vykdomos pagal atskirų sporto šakų (rungčių-11, 35 grupės) nuostatus.
3.2. Sporto šakos (rungtys-11): naktinis 3×3 krepšinis ( 4 gr.), naktinis smiginis
(2 gr.), paplūdimio tinklinis (2 gr.), dviračių kroso (8 gr.), žvejų varžybos (3 gr.), varžybos
buitinėmis valtimis (2 gr.), bočia (2 gr.), šaškės (2 gr.), taiklioji ranka į obuolį (4 gr.),
pramoginis šaudymas iš Roko lanko (2 gr.) pasagos metimo (4 gr.).
3.3. Varžybas organizuoja ir vykdo LKSKA „Nemunas“, Obelių bendruomenės

centras.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Varžybų vyr. teisėjas Obelių bendruomenės centro valdybos narys
Romas Kundelis – 8 686 14000.
4.2. Priedai sporto šakų plakatai – nuostatai.
4.3. Meno kolektyvų pasirodymai – pagal bendrą „Obelinė-2020“ programą.
4.4. Info :www.lkska , www.obeliai.eu
Renginį remia Žemės ūkio ministerija.