2019 m. Plungės krašto kaimo bendruomenių sunkiosios atletikos ir štangos spaudimo varžybų  nuostatai 

                               2019 m.  Plungės krašto  kaimo bendruomenių  

                             sunkiosios  atletikos ir  štangos spaudimo  varžybų   

                                                           N U O S T A T A I 

 

              

              T i k s l a s   i r u ž d a v i n i a i

  1. a)  populiarinti  jėgos sportą Nausodžio  bei kitose seniūnijose;   
  2. b)  kelti  atletų sportinį  meistriškumą;
  3. c)  išaiškinti  pajėgiausius  sportininkus, jais  papildyti Plungės rajono  įvairaus amžiaus svarsčių kilnojimo  ir sunkiosios atletikos rinktines.

              R e n g ė j a i

                   Varžybas  rengia Lietuvos  kaimo sporto ir kultūros  asociacija „Nemunas“, jėgos    

sporto  klubas „Plungės  meška“.

              T e i s ė j a v i m a s

                   Vyr.  teisėjas  Edvardas Zaniauskas,  sekretorius Evaldas Zaniauskas

              V i e t a   i r l a i k a s

                   Varžybos  vyks Akademiko  Adolfo Jucio progimnazijoje,  sunkiosios

atletikos  patalpoje, 2019 m.  lapkričio 09 d. Registracija  ir svėrimas – nuo 12 val. 20  min. iki 12 val. 40 min., varžybų  pradžia – 13 val., apdovanojimas, uždarymas  – 17 val.      

              V a r ž y b ų   p o b ū d i s, d a l y v i a i

                   Sunkiosios  atletikos varžybos  yra individualinės. Jose  dalyvauja merginos ir vaikinai,  užsiiminėją Plungės sporto ir rekreacijos  centro bei jėgos sporto klubo „Plungės meška“  šakos grupėse.       

                   Vaikinų  sunkiosios  atletikos varžybų  grupės: a) sveriantys  iki 49 kg, b) iki 61 kg,  c) iki 73 kg, d) iki 81 kg,  e) + 81 kg. Merginos sunkiaatlečių  varžybų grupės: a) iki 38 kg, b) iki  49 kg, c) 59 kg, d) + 59 kg.         

                   Štangos  spaudimo nuo  suolelio varžybose  rungtyniauja vaikinai:  iki 83 kg ir  

+ 83 kg.           

                   Pastaba:  visose aukščiau  išvardintose varžybose  leidžiama dalyvauti tik  sportininkams,  pasitikrinusiems  sveikatą. 

              P r i z i n i n k ų   n u s t a t y m a s 

                   Sunkiosios  atletikos varžybose  – pagal surinktą sumą  dvikovėje (kg).  

                   Štangos  spaudimo varžybose  – pagal įveiktą svorį  (kg).               

              A p d o v a n o j i m a s  

                   Sunkiosios  atletikos bei  štangos spaudimo  varžybų dalyviai, užėmę  pirmąsias – trečiąsias vietas,  apdovanojami Lietuvos kaimo sporto  ir kultūros asociacijos „Nemunas“ medaliais,  diplomais, o nugalėtojai – dar ir individualiomis  taurėmis.          

                                   

                         

                                                                                                                                                                        

                                                                                   Jėgos  sporto klubas  „Plungės meška“ 

Kęstutis Levickis

LKSKA „Nemunas“

Pirmininkas