2017 metų klubo „KOPS“ tradicinės poledinės žūklės ir sporto šventės MINDŪNAI 2017 nuostatai

 

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIJACIJA „NEMUNAS“

                      

 

2017 metų klubo „KOPS“ tradicinės poledinės žūklės ir sporto šventės MINDŪNAI 2017 nuostatai

 

Tikslai ir uždaviniai

 

 1. Plėtoti kūno kultūros ir sporto masiškumą, žvejybos tradicijų puoselėjimą jaunimo ir suaugusiųjų tarpe.
 2. Gerinti vaikų, jaunimo ir suaugusių tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
 3. Užkirsti kelią jaunimo nusikalstamumui.
 4. Skatinti vaikus, jaunimą ir suaugusius sportuoti, stiprinti sveikatą.
 5. Kelti Mindūnų gyvenvietės įvaizdį.

 

Dalyviai

 

Tradicinės poledinės žūklės ir sporto šventės dalyviai yra  Molėtų miesto, Toliejų, Ambraziškių, Bijutiškio, Mindūnų, Stirnių, Padvarnių, Aveliškių, Zamokų, Likiškių, Zarasų, Dusetų, Utenos, Švenčionių, Vilniaus, Kauno, Labanoro gyventojai.

 

Nugalėtojų nustatymas

 

Komandinės sporto šakos:

 

 1. Futbolas  (5×5 – mišrios komandos).
 2. Virvės traukimas  (5×5 – vyrų komandos).
 1.   Lenktynės valtimis sniegu.
 2.   Rąsto pjovimo.

 

Individualios sporto šakos:

 

 1. Poledinės žūklės varžybos (vyrų, moterų, vaikų).
 2. OS varžybos „Mindūnų SNAIGĖ 2017“ (I, II, III vietos: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų – vyrų ir moterų ).
 3. Šaškių varžybos (I, II, III vietos).
 4. Šachmatų varžybos (I, II, III vietos).
 5. Eketės gręžimo varžybos (I, II, III vietos).

 

Komanda nugalėtoja apdovanojama Lietuvos kaimo sporto klubų sąjungos „Nemunas“ įsteigta taure, prizininkai – taurėmis, medaliais, diplomais, individualių sporto šakų nugalėtojai ir prizininkai – rėmėjų prizais.

 

Numatomas varžybų laikas:

 

Komandinės sporto šakos:

 

 1. Futbolas – 1000-1200
 2. Virvės traukimas – 1200-1300
 3. Rąsto pjovimo.   – 1200-1300

 

Individualios sporto šakos:

 

 1. Poledinės žūklės varžybos                        –   730-1100
 2. OS „Mindūnų SNAIGĖ 2017“  varžybos –   1230  – 1400

3.Šaškių varžybos (I, II, III vietos).               –  1030  – 1400

 1. Šachmatų varžybos (I, II, III vietos)          –  1030  – 1400
 2. Ekečių gręžimo varžybos                           –  1100

     

Finansavimas

 

Apdovanojimo, teisėjavimo išlaidas dengia Lietuvos kaimo kultūros ir sporto klubų sąjunga „Nemunas“ .

 

Vieta ir laikas

 

Tradicinė poledinės žūklės ir sporto šventė vyks 2017 m. vasario mėn. 25 dieną Molėtų rajone, Mindūnų žvejybos muziejaus kiemelyje.