2016 METŲ DEBEIKIŲ SENIŪNIJOS SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA ,,NEMUNAS“

TVIRTINU
Valdybos pirmininkas

…………………………….
Kęstutis Levickis

2016 METŲ DEBEIKIŲ SENIŪNIJOS SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Populiarinti masinę kūno kultūrą ir sportą kaimo gyventojų tarpe;
Gerinti bendruomenės narių sutelktumą, aktyvumą, tarpusavio supratimą;
Skatinti bendruomenės narius mankštintis, stiprinti sveikatą;

2. ŠVENTĖS VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Šventė organizuojama 2016 m. lapkričio mėn. 5 d. Debeikių pagrindinės mokyklos sporto salėje. Dalyvių registracija 9 – 10 val.. Sporto šventės pradžia – 10 val.

3. DALYVIAI IR PROGRAMA

Planuojama, kad Debeikių seniūnijos sporto šventėje dalyvaus Anykščių raj. Debeikių, Leliūnų, Varkujų, Aknystos kaimų komandos. Šventės programoje 6 individualios ir komandinės sporto šakos –

krepšinis 3×3 ( moksleiviai, vyrai ir moterys);
kvadratas ( 8 komandos nariai, 2003 m. ir jaunesni vaikai );
giros rovimas (dalyviai iki 18m. -16 kg ir virš 18m. – 32 kg.)
smiginis (suaugusieji ir vaikai);
šaudymas iš pneumatinio šautuvo ( suaugusieji ir vaikai);
stalo tenisas (suaugusieji ir vaikai).

Kiekvienas dalyvis pagal galimybes gali rungtyniauti keliose sporto šakose.

4. APDOVANOJIMAS

Debeikių seniūnijos sporto šventės komandinių ir individualių sporto varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, atitinkamo laipsnio medaliais bei Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos ,,Nemunas“ diplomais.

5. FINANSAVIMAS

Varžybas remia LKSKA  Nemunas, Debeikių pagrindinė mokykla, Anykščių rajono savivaldybė, Debeikių moterų veiklos centras.