ŽIRGŲ SPORTO VARŽYTUVĖS NUOSTATAI

 

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA „NEMUNAS“

Kodas 290780420, J. Lelevelio g. 6, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2398488, mob. 8 656 46590, nemunas@lkska.lt, www.lkska.lt,

Rejestro tvarkytojas: VĮ Registrų centras,  a. s. Nr. LT91 4010 0424 0000 3978, Luminor Bank AB, banko kodas 40100

ŽIRGŲ SPORTO VARŽYTUVĖS NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti žirgų jojimo sportą Utenos rajone rajone.

2.2. Plėtoti sportinius ryšius, kelti sportininkų meistriškumą.

  1. Vadovavimas ir vykdymas

2.1. Varžybas vykdo ir organizuoja LKSKA ,,Nemunas“, varžybų techninę dalį vykdo jojimo klubas „Civinskų žirgai“.

  1. Dalyviai, vykdymo laikas 

3.1. Varžybos vykdomos 2022 06 11 dieną, 10.00 val., Utenos hippodrome.

3.2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

  1. Varžybų vykdymo tvarka.

4.1. FEI bendruosius nuostatus (2021 m. redakcija);

  1.  LŽSF etikos taisykles(patvirtintas 2020.12.10) ;
  2. LR veterinarinius reikalavimus ;
  3.  FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA)(aktuali redakcija) ;

4.5. FEI konkūrų taisykles (2021 m. redakcija).

4.6. Tiksli varžybų  programa bus paruošta užsiregistravus visiems dalyviams.

Visi prizininkai bus apdovanoti LKSKA “Nemunas” medaliais, taurėmis , bei diplomais.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.