Liepos 17 d. Lieplaukėje vyko Žemaitijos šaškių, šachmatų bei kitų sporto šakų šventė ,,Lieplaukė 2021“

                                                                                           

                               Žemaitijos seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto šventė ,,Lieplaukė 2020“

N U O S T A T A I

 

   Tikslas –  Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių bei 

ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.

 

 

  •  Uždaviniai:

 

1.1. Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą.

1.2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.

  1. Vieta, laikas, vykdytojai

2.1. Šventė vyks liepos 4 dieną Lieplaukėje ( Mokyklos g. 7, Ryškėnų seniūnija, Telšių rajonas). 

2.2. Varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.

  1. Organizatoriai

LKSKA Nemunas kartu su Ryškėnų sporto klubu.

  1. Partneriai

Lieplaukiškių draugija, Lieplaukės k. bendruomenė, Telšių orientavimosi sporto klubas ,,Telšiai“, Telšių šaškių sporto klubas ,,Smūgis“. 

  1. Rėmėjai

LR  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

  1. Dalyviai ir paraiškos

6.1. Renginyje  dalyvauja seniūnijų ir  kaimo bendruomenių sporto klubų bei kolektyvų suburtos komandos ir sportininkai.

6.2. Dalyvių amžius neribojamas.

6.3. Žaidynėse gali dalyvauti:

6.3.1. Stalo teniso 2×2  rungtyje gali dalyvauti dalyviai, turintys reitingą, kuris yra skelbiamas Lietuvos stalo teniso asociacijos tinklapyje.

6.3.2.  Stalo teniso 1×1 rungtyje gali dalyvauti  moterys ir vyrai, neturintys LSTA reitingų.

6.4. Vardines paraiškas dalyvauti varžybose tvirtina seniūnai, sporto klubų ir kaimo bendruomenių vadovai

6.5. Išankstinės delegacijų, komandų paraiškos siunčiamos el. paštu tomasgaurylius@gmail.com  ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d.

Pastabos:*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, nustato varžybų vyr. teisėjas Tomas Gaurylius .                                                               

 

  1. Sporto šakos ir programa:
Eil. Nr. Sporto šakos pavadinimas, 

varžybų pradžia

Dalyviai Kita info
1. Kvadratas 5×5     12 val.   5 dalyviai. Berniukai – 2006 m.g ir j.

Mergaitės – 2005 m.g. ir j.

2. Krepšinis  3×3     11 val. Mišri. 3 žaidėjai, 1 atsarginis . Viso 4 dalyviai. Aikštėje žaidžia 2 vyrai ir 1 moteris arba atvirkščiai.
3. Bėgimai        12.30 val. Asmeniniame ir estafetiniame bėgimuose pagal amžiaus grupes bus apdovanojami vyrai ir moterys. Bėgimai vyks bendruomenės sporto aikštyne (guminė danga). A (3km.) –  2005 m. g. ir vyr.

B  (2km)  –   2005 m. g. ir vyr.             C (1 km) –   2006  m. g. ir jaunesni.

D (  estafetė 4 x 400) – amžius neribojamas.

4.   Smiginis             13 val. Asmeninės varžybos. Vyks vaikų, moterų ir vyrų grupių varžybos. Dalyvis meta 5 kartus po 3 strėlytes.  
5.   Šachmatai           10 val. Asmeninės varžybos ( absoliuti įskaita, moterys, vyrai 65+).                            Dalyvių skaičius ribotas. Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 10 min. kiekvienam žaidėjui.
6.   Stalo tenisas            9 val. Asmeninės, komandinės (vyrai., moterys.) Vyks vienetų ir dvejetų varžybos pagal 6.3.1 ir 6.3.2 punktus. Varžybos vyks sporto aikštyne.
7. Šaškės                       10 val. Asmeninės varžybos . ( absoliuti įskaita, vaikai iki 16 m., moterys, vyrai 65+).    Dalyvių skaičius ribotas. Bus vykdoma šveicariška turnyrų sistema 9 ratai po 10 min. kiekvienam žaidėjui.
8. Rankų lenkimas      15 val. Asmeninės. Vyks vaikinų , moterų ir vyrų 21+ grupių varžybos. Bus vykdoma 2 minusų varžybų sistema dešine ranka.

 

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai

8.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;

8.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. 

8.3. Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami iš karto po varžybų.

  1. Registracija. Išsamesnė informacija

 

Šachmatų ir  krepšinio varžybose dalyvauja tik iš anksto užsiregistravusios komandos ir sportininkai iki birželio 30 dienos pas varžybų vyr. teisėją Tomą Gaurylių. 

Šaškių  varžybose dalyvauja tik iš anksto užsiregistravę sportininkai iki birželio 30 dienos pas varžybų  teisėją Aleksandrą Daščiorą ( tel.8 615 95523)

Išsamesnė informacija apie kiekvienas varžybas rasite Facebook paskyroje Ryškėnų sporto klubas.

Informacija telefonu darbo dienomis iki 18 val.  (8 695 82439 Tomas)

 

   LKSKA ,,Nemunas“ valdybos pirmininkas                                            Kęstutis Levickis

 

   Ryškėnų sporto klubo pirmininkas                                                          Jonas Gaurylius