Žemaitijos seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto šventė ,,Lieplaukė 2019“

                                                                                             

                               Žemaitijos seniūnijų ir kaimo bendruomenių sporto šventė ,,Lieplaukė 2019“

N U O S T A T A I

 

   Tikslas –  Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių bei 

ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.

 

 

  •  Uždaviniai:

 

1.1. Puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą.

1.2. Gerinti bendruomenių narių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendravimą.

  1. Vieta, laikas, organizatoriai ir vykdytojai

2.1. Sporto šventę organizuoja LKSKA ,,Nemunas“, Ryškėnų sporto klubas, Ryškėnų kultūros centras,  Lieplaukės kaimo bendruomenė . Varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.

2.2. varžybos vyks sporto aikštyne, bendruomenės ir lieplaukiškių draugijos patalpose  adresu Mokyklos g. 7 Lieplaukė, Ryškėnų seniūnija, Telšių rajonas. 

  1. Dalyviai ir paraiškos

3.1. Renginyje  dalyvauja seniūnijų ir  kaimo bendruomenių sporto klubų bei kolektyvų suburtos komandos.

3.2. Dalyvių amžius neribojamas.

3.3. Žaidynėse gali dalyvauti:

3.3.1. Stalo teniso 2×2  rungtyje gali dalyvauti dalyviai, turintys reitingą, kuris yra skelbiamas Lietuvos stalo teniso asociacijos tinklapyje.

3.3.2 Stalo teniso 1×1 rungtyje gali dalyvauti  moterys ir vyrai, neturintys LSTA reitingų.

3.4. Vardines paraiškas dalyvauti varžybose tvirtina seniūnai, sporto klubų ir kaimo bendruomenių vadovai.

3.5. Išankstinės komandinių ir asmeninių stalo teniso varžybų paraiškos siunčiamos el. paštu tomasgaurylius@gmail.com  ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 10 d.

Pastabos:

*– Visų sporto šakų varžybų sistemą ir rungtynių laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, nustato varžybų vyr. teisėjas Tomas Gaurylius

 

  1. Sporto šakos ir programa:
Eil. Nr. Sporto šakos pavadinimas, 

varžybų pradžia

Komandų sudėtis Kita info
1. Kvadratas 5×5     12 val. Mišri. 2 mergaitės  ir 3 berniukai. Viso 5 dalyviai. Berniukai – 2005m.g ir j.

Mergaitės – 2002m.g. ir j.

2. Krepšinis  3×3 11 val. Mišri. 3 žaidėjai, 1 atsarginis . Viso 4 dalyviai. Aikštėje žaidžia 2 vyrai ir 1 moteris arba atvirkščiai.
3.   Netradicinė keturkovė        12.30 val. Dalyvis dalyvauja smiginio, baudinių smūgiavimo, baudų metimo ir 2 km. bėgimo rungtyse.   A – vaikinai 2002 m.g. ir j.

B  – vyrai 2001 m.g. ir vyr.             C – merginos 2002 m.g. ir j.

D –  moterys 200im.g. ir vyr.

4.   Smiginis             13 val. Asmeninės. Vyks vaikų, moterų ir vyrų grupių varžybos. Dalyvis meta po 5 kartus, po 3 strėlytes.  
5.   Šachmatai           10 val. Mišri. 2 vyrai ir 1 moteris. Viso 3 dalyviai. Bus vykdoma vieno rato varžybų sistema.
6.   Stalo tenisas            9 val. Asmeninės (vyr., mot.) Vyks vienetų ir dvejetų varžybos pagal 3.3.1 ir 3.3.2 punktus. Varžybos vyks aikštyne ant žolės.
7. Šaškės                       10 val. Mišri. 2 vyrai ir 1 moteris. Viso 3 dalyviai. Bus vykdoma vieno rato varžybų sistema.
8. Rankų lenkimas         15 val. Asmeninės. Vyks vaikinų , moterų ir vyrų 21+ grupių varžybos. Bus vykdoma 2 minusų varžybų sistema dešine ranka.

 

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai

4.1. Varžybų nugalėtojai nustatomi pagal atskirų sporto šakų galiojančias varžybų taisykles;

4.2. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal didžiausią surinktų taškų sumą. 

4.3. Sportininkai apdovanojami taurėmis ir  medaliais 16 val.

  1. Registracija. Išsamesnė informacija

Komandinėse ir asmeninėse stalo teniso varžybose dalyvauja tik iš anksto užsiregistravusios komandos iki rugpjūčio 10 dienos. Išsamesnė informacija apie kiekvienas varžybas rasite Facebook paskyroje Ryškėnų sporto klubas.

Informacija: (8 695 82439)

 

Organizatoriai

 

Parengė 

 

Vacys Butkus, mob.tel. 8 674 63699