ŽEMAITIJOS REGIONO JAUNŲJŲ TINKLINIO TALENTŲ TURNYRO NUOSTATOS

LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA „NEMUNAS“ ORGANIZUOJAMO

ŽEMAITIJOS REGIONO JAUNŲJŲ TINKLINIO TALENTŲ TURNYRO

N U O S T A T A I

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

– Ugdyti pagarbą varžovui ir kilnų elgesį sporte mokinių tarpe.
– Populiarinti tinklinio žaidimą.
– Populiarinti aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos nuostatas.
– Lavinti jaunųjų tinklininkų žaidimo meistriškumą.
– Sudaryti sąlygos draugiškiems tarpusavio sportiniams ryšiams, patirties pasidalijimui.
– Sportinės veiklos priemonėmis praturtinti, sustiprinti ir ugdyti mokinių asmenybes.

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS:

Varžybas organizuoja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija ir Rietavo moterų klubas „Gaja“.

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS:

Varžybos vykdomos 2015 m. kovo 14 d.
Atvykimas iki 10.00 val. į Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salę.

VARŽYBŲ DALYVIAI:

Varžybose dalyvauja 8-12 kl. merginų ir vaikinų komandos iš Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos; Pagėgių papildomo ugdymo mokyklos, Plungės „Saulės“ gimnazijos, Tauragės „Žalgirių“ gimnazija, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Telšių „Žemaitės“ gimnazijos.
Turėti paraišką su gydytojo viza.

VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA:

Žaidžiama „rato“ sistema iki 21 taško. Komandoms, pasidalijusioms po lygiai pergalių, skaičiuojamas setų santykis, po to skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų rungtynėse taškų santykis tarp komandų.

KOMANDŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS:

Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka komandiruojanti organizacija.

APDOVANOJIMAS:

Komandos, užėmusios 1, 2, 3 vietas, apdovanojamos taurėmis, medaliais ir diplomais. Visos dalyvaujančios komandos apdovanojamos Padėkos raštais ir „saldžiais prizais“.
Naudingiausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

Vyr. varžybų sekretorė – Rietavo Lauryno Ivinskio kūno kultūros mokytoja Giedrė Žlibinienė.

Informacija telefonu: 8-682-51537; faksu: 8-448-68652; el. paštu: giedreleng@yahoo.com