Žemaitijos krašto sporto ir meno šventės ,, Ryškėnų vasara-2018“ nuostatai

                                                                                                              

 Suderinta:
LKSKA,,Nemunas“

                                                                                                             Valdybos pirmininkas

                                                                                                              Kęstutis Levickis                                                    

2018-07-10

 

                                  

Žemaitijos krašto sporto ir meno šventės ,, Ryškėnų vasara-2018“ nuostatai

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       

 Tikslai ir uždaviniai.

 • Prisidėti prie sporto, kūno kultūros ir meno plėtojimo kaime tarp įvairaus amžiaus žmonių.
 • Ugdyti nuostatą sveikai gyventi, plėtoti draugystę tarp sportininkų ir sporto kolektyvų.

 

Organizatoriai.

          LKSKA ,,Nemunas“,  Telšių rajono Ryškėnų sporto klubas, Ryškėnų kultūros centras.

Vieta, laikas ir vykdytojai.

 • Šventė vyks š.m. rugpjūčio 25 d. Ryškėnuose.
 • Sportines varžybas vykdo Ryškėnų sporto klubo deleguoti teisėjai.                                                    Vyr. teisėjas Tomas Gaurylius (tel. 869582439)
 • Meninę programą organizuoja Ryškėnų kultūros centras.

 

Šventės programa.

 

10.30  –  Šaškių – šachmatų dvikovės sportininkų atvykimas (Ryškėnų kultūros centre). Registracija.

11.00  – Šaškių – šachmatų dvikovės varžybos (Ryškėnų kultūros centre).

13.30 – 14.30 –  pietūs

Sportinės varžybos Ryškėnų bendruomenės parke.

13.00  – Tinklinis

14.00  –  Vyrų krepšinis 35+

15.30  –  Rankų lenkimas, smiginis      

16.00  –  Kvadratas 5×5

18.00   – Apdovanojimai                       

19.00   – Koncertas                                 

 

Dalyviai, paraiškos.

 

Varžybose kviečiami dalyvauti Telšių ir kitų Žemaitijos rajonų sportininkai, seniūnijos, sporto

klubai bei kviestiniai svečiai iš kitų šalies regionų. Paraiškos pateikiamos  sekretoriatui prieš varžybas. Paraiškoje nurodomi dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai bei už sveikatą atsakantis asmuo. Paraišką tvirtina seniūnas arba klubo vadovas.                                                             

 

 

Finansavimas.

 

Šventės išlaidas finansuoja  LKSKA ,,Nemunas”, Ryškėnų sporto klubas, Ryškėnų kultūros centras, šventės partneriai ir remėjai.

 

Rungtys.

 

Komandinės varžybos:

 

 1. Vyrų krepšinis 3×3 (3 žaidėjai +1 atsarginis). Amžius 35 m. ir vyresni. Varžybų sistema priklauso nuo komandų skaičiaus.

 

 1. Vyrų tinklinis 3×3 (3 žaidėjai). Varžybų sistema priklauso nuo komandų skaičiaus (nebus vykdoma vieno minuso sistema) , žaidžiama ant smėlio.

 

 1. Moterų tinklinis 2×2 (2 žaidėjos). Varžybų sistema priklauso nuo komandų skaičiaus (nebus vykdoma vieno minuso sistema), žaidžiama ant smėlio.

 

 1. Kvadratas 5×5 ( 5 žaidėjai). Varžybų sistema priklauso nuo komandų skaičiaus (nebus vykdoma vieno minuso sistema). Amžius 2005 gim. ir jaunesni.

 

Asmeninės- komandinės varžybos.

 

 1. Šaškių – šachmatų dvikovė (3 žaidėjai).

 

 Komandos vadovas registruoja į komandos sudėtį ne daugiau kaip 3 žaidėjus. Varžybose sportininkai gali dalyvauti ir individualiai. Varžybos vykdomos 9 ratų šveicariška sistema. Kiekviename rate žaidėjas žaidžia su tuo pačiu varžovu ir šaškėmis, ir šachmatais. Į turnyrinę lentelę po kiekvieno susitikimo vedami visi laimėti taškai (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0).  Šachmatų partijai kiekvienam žaidėjui skiriama 10 min,  šaškių partijai – 5 min.  Dvikovės  nugalėtojai ir prizininkai  asmeninėse varžybose išaiškinami 4 kategorijose. A – moterys, B – vyrai iki 60m., C- veteranai (60-70 m.), D – senjorai (70m. ir vyresni).

 

Individualinės varžybos:

 

 1. 6. Rankos lenkimas dešine ir kaire ranka (moterys, vyrai, jaunimas). Amžius 16 m. ir vyresni. Esant rezultatui 1:1, laimi sportininkas per trumpesnį laiką įveikęs varžovą. Bus vykdoma 2 minusų varžybų sistema

 

 1. Smiginis (vyrai, moterys, vaikai)

 

Apdovanojimai.

 Komandos bei  sportininkai  apdovanojami taurėmis, medaliais bei prizais.

 

Registracija.

 Visų sporto klubų ir komandų vadovai  iki rugpjūčio 22 dienos privalo  informuoti organizatorius apie dalyvavimą darbo dienomis iki 17.00 val.  mob. tel.  8-695-82439 (Tomas) arba el. paštu  tomasgaurylius@gmail.com .                                                                                                                                       

 

P.S. Komandinėse varžybose gali dalyvauti tik iš anksto užsiregistravusios komandos.

 

Ryškėnų sporto klubo ,,Ryškėnai“ pirmininkas                                      Jonas Gaurylius

 

 

 

 

 

 

………………………  sporto klubo

 

………………………. savivaldybės

 

Krepšinio 3×3 (VYRAI 35+)  sporto rungties

 

Komandos ,,……………………“

 

VARDINĖ PARAIŠKA

 

DALYVAUTI

Sporto ir meno šventėje ,,Ryškėnų vasara 2018“

(rugpjūčio 25 d. Ryškėnuose)

 

Eil.

Nr.

VARDAS, PAVARDĖ       Gimimo metai Asmens, atsakingo už sveikatą, parašas
1.            
2.            
3.            

 

 

 

Komandos vadovas                                                                                            ……………………………….

 

 1. paštas:

mob. tel.