Šeimų sporto šventės nuostatai

 

ŠEIMŲ  SPORTO  ŠVENTĖS  NUOSTATAI

  1. Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti  šeimų tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti fizinį ugdymą, sportą, sveiką gyvenseną.

2.Skatinti šeimų tarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta

Šventė organizuojama 2021m. gruodžio 11 d. Alytus, Lauko 23.

Šventės pradžia 11 val.

  1. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo  Sporto klubas“ Ąžuolas“ ir LKSKA „Nemunas“.

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja  tik šeimos nariai. Komanda susideda iš 3 žmonių. Šventėje – sportinė – kultūrinė programa.

Rungtys:  Smiginis, boulingas, lankų mėtymas, žvejyba, baudinio spyrimas, šokdynės rungtis, estafetės, viktorina.

  1. APRŪPINIMAS

Kelionės išlaidas ir atvykimą organizuojasi pačios šeimos.  Maitinimą – priimanti organizacija.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi pagal pasiektus rezultatus ir apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ ir sporto klubo „Ąžuolas“ prizais ir medaliais.

LKSKA ,,Nemunas“ pirmininkas Evaldas Martinka

Sporto klubo „Ąžuolas“ prezidentas ir varžybų vyr. teisėjas Napaleonas Andrijaukas.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.