Rokiškis 2015

SUDERINTA                                                                 TVIRTINU

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros                                     Rokiškio rajono kūno kultūros

asociacijos „Nemunas“ valdybos                                     ir sporto centro direktorius

pirmininkas  Kęstutis Levickis                                         Augutis Kriukelis

2014 m.                       mėn.       d.                                  2014 m.   lapkričio  mėn.    d.

 

Tarptautinio   lengvosios atletikos metimų festivalio „Rokiškis 2015“  Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ taurėms laimėti varžybų nuostatai

 

I. Varžybų tikslai

1. Išaiškinti stipriausius festivalio metikus.

2. Tobulinti jaunųjų sportininkų meistriškumą.

3. Palaikyti ir plėtoti santykius tarp Lietuvos , Latvijos miestų ir rajonų, sportininkų ir trenerių.

4. Populiarinti metimų rungtis.

II. Vieta ir laikas
Varžybos vykdomos 2015 m. gegužės 13 d. (trečiadienį) Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro stadione (Basanavičiaus g. 3). Vadovų pasitarimas 11.30 val. Varžybų pradžia 12.00 val. Komandos atvyksta iki 11.00 val.

III. Dalyviai
1. Varžybos vykdomos trijose amžiaus grupėse:
A gr. 1998-1999m. g., B gr. 2000-2001 m. g., C gr. 2002 m. g. ir jaun.
2. Kviečiame dalyvauti Panevėžio lengvosios atletikos federacijos, Biržų, Utenos, Pasvalio, Marijampolės, Alytaus miesto, Šiaulių raj. , Kauno, Vilniaus LAM, Jekabpilio (Latvija), Aiskrauklės (Latvija), Rokiškio rajono ir kitas pareiškusias norą dalyvauti komandas.
3. Komandos sudėtis neribojama.
4. Kiekvienos grupės moksleivis gali dalyvauti dviejose rungtyse.
5. Varžybos individualios.

IV. Programa
A gr.                       B gr.                                     C gr.
1998-1999 m. g.       2000-2001 m. g.                   2002 m. g. ir jaun.
Merginos
Rutulys     3 kg                       3 kg                                       2 kg
Diskas       1 kg                     750 g                                     750 g
Kūjis         3 kg                       3 kg                                      2 kg
Ietis        500 g                     400 g                                     400 g

Vaikinai
Rutulys      5 kg                     4 kg                                        3 kg
Diskas      1,5 kg                    1 kg                                        1 kg
Kūjis           5 kg                    4 kg                                        3 kg
Ietis         700 g                   600 g                                      500 g

V. Apdovanojimas
Varžybos individualios. Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, prizininkai diplomais ir medaliais.

VI. Varžybų organizavimas

  1. Varžybas vykdo Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras.
  2. Kelionės išlaidas apmoka į varžybas komandą komandiruojanti organizacija.
  3. Techninę paraišką siųsti iki gegužės 11 d. 14.00 val. elektroniniu paštu sportocentras@zebra.lt arba faksu 8 458 32670.
  4. Visi varžybų dalyviai moka (varžybų vietoje) 3,0 Eur. starto mokestį. Nuo mokesčio atleidžiami užsienio sportininkai bei varžybų organizatoriai.
  5. Smulkesnė informacija mobiliu telefonu 8 677 22577 (V. Čereška), 8 682 11040 (R. Šinkūnas).

 

Varžybų vyr. teisėjas                                                               Valentas Čereška