Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ organizuojamo Žemaitijos regiono jaunųjų tinklinio talentų turnyro nuostatai

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ organizuojamo Žemaitijos regiono jaunųjų tinklinio talentų turnyro

N U O S T A T A I

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

  1. Išaiškinti pajėgiausią merginų tinklinio taurės komandą.

  2. Spręsti jaunimo užimtumo problemą.

  3. Plėtoti draugiškus ryšius, sportinio bendradarbiavimo santykius tarp Žemaitijos regiono mokyklų.

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS:

  1. Varžybas organizuoja bei vykdo Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija .

  2. Varžybų vyr. teisėja Giedrė Žlibinienė (tel. nr.: 868251537, el. paštas.: giedreleng@yahoo.com ).

3. VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA IR PROGRAMA.

  1. Varžybos vyks Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salėse (Daržų g. 1, Rietavas).

  2. Varžybos vyks 2016 m. kovo 18 d., varžybų pradžia 9.40 val.

  3. Apdovanojimai ir varžybų uždarymas apie 17 val.

 1. VARŽYBŲ DALYVIAI:

  1. Komandos sudėtis – 9 žaidėjos ir vadovas.

4.2. Turnyre dalyvauti kviečiamos 5 merginų ir 5 vaikinų komandos: „VERSMĖ“ (Plungė), Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija; Tauragės „Žalgirių“ gimnazija, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, Telšių „Žemaitės“ gimnazija.

4.3. Atvykus į varžybas, komandos pateikia paraiškas su gydytojų vizomis arba žaidėjų parašais, kad už sveikatą atsako pačios.

 1. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA:

  1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti turnyro vykdymo tvarką dalyvaujant mažesniam komandų skaičiui.

  1. Žaidžiama „rato“ sistema iki 21 taško. Komandoms, pasidalijusioms po lygiai pergalių, skaičiuojamas setų santykis, po to skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų rungtynėse taškų santykis tarp komandų.

6. STARTO MOKESTIS:

Starto mokestis – GERA NUOTAIKA!

7. APDOVANOJIMAI:

7.1. Komandos, užėmusios 1, 2, 3 vietas, apdovanojamos LKSKA „Nemunas“ taurėmis, medaliais ir diplomais. Visos dalyvaujančios komandos apdovanojamos padėkos raštais ir „saldžiais prizais“.

7.2. Naudingiausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.