RESPUBLIKINIO VIRVĖS TRAUKIMO FESTIVALIO NUOSTATAI

TVIRTINU:

LKSKA  “Nemunas” pirmininkas

Kęstutis Levickis

2019-05-16

 

RESPUBLIKINIO VIRVĖSTRAUKIMOFESTIVALIO NUOSTATAI

 

  1. TIKSLAS

Festivalio tikslas – skatinti vaikus, jaunimą aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį, bendradarbiauti bei dalintis patirtimi su šalies rajonų ir miestų priešmokyklinėmis ir bendrojo ugdymo mokymo įstaigomis, įtraukti į sportinę- varžybinę veiklą bendruomenes, vaikų ir jaunimo tėvelius.

Populiarinti virvės traukimo sporto šaką, išaiškinti aktyviausias Lietuvos priešmokyklinių ugdymo įstaigų,bendrojo ugdymoįstaigų,bei pajėgiausias suaugusiųjų virvės traukimo komandas.

 

  1. VIETA IR LAIKAS

 

2019 m. birželio 7d. (penktadienį) 11.00 val. Kėdainių miesto stadiono atsarginė futbolo aikštė. J. Basanavičiaus g. 1.- šalia Kėdainių arenos.

Priešmokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų komandų atvykimas  iki 10.30 val. Suaugusiųjų komandųiki 12.30 val.

 

III. DALYVIAI, KOMANDŲ SUDĖTIS

 

Virvės festivalio varžytuvės vykdomos vienuolikoje grupių. Priešmokyklinių ugdymo įstaigų-komandos mišrios, pradinių klasių –komandos mišrios.

5-6 klasių, 7-8 klasių,9 – klasių, 10 – klasių,11- klasių, 12- klasių komandų sudėtis 3 berniukai ir 3 mergaitės.

Suaugusiųjų grupė: vyrai -6 dalyviai;

moterys -6 dalyvės;

mišrios komandos -6dalyviai (3 vyrai, 3 moterys).

 

  1. PROGRAMA, VARŽYBŲ SĄLYGOS

Priešmokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų komandųatvykimas ir registracija 2019m. birželio 07d. nuo 10.00 val. iki 10.30 val. varžybų vykdymo vietoje, 10.45 val. komandų vadovų pasitarimas.Priešmokyklinių ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių komandos varžosi palengvintomis virvėmis. Varžybų pradžia 11.00 val.

Suaugusiųjų amžiaus grupių komandų atvykimas ir registracija 2019 m. birželio 07d. nuo12.00-12.30 val. varžybų vykdymo vietoje, 12.45 val. komandų vadovų pasitarimas.Varžybų pradžia 13.00 val.

Komandos tarpusavyje traukia virvę iki dviejų pergalių.

Varžybos vyks lauke, ant žolės.Dalyviai dėvi tvarkinga sportine apranga,priešmokyklinio ugdymo  bendrojo lavinimo mokymo įstaigų, suaugusiųjų komandų dalyviams negalima avalynė – futbolo bateliais su grifais.Suaugusiųjų grupės komandų dalyviai gali avėti specialius virvės traukikų batus.

Komanda atvykusi į festivalį organizatoriams pateikia laisvos formos paraišką su komandos pavadinimu, komandų dalyvių vardais ir pavardėmis. Paraišką privalo būti vizuotaįstaigos, organizacijos vadovo, gydytojo – kad dalyvis sveikas ir gali dalyvauti renginyje.

 

  1. DALYVAVIMO SĄLYGOS

Komanda atvykusi į festivalį organizatoriams pateikia laisvos formos paraišką su komandos pavadinimu, komandų dalyvių vardais ir pavardėmis, vadovo vardu ir pavarde. Paraišką privalo būti vizuota įstaigos, organizacijos vadovo, gydytojo – kad dalyvis sveikas ir gali dalyvauti renginyje.

Varžybų organizavimo ir kitas išlaidas apmoka Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija ,,Nemunas“.

Būtina komandų išankstinė laisvos formos registracija, nurodant komandos pavadinimą ir amžiaus grupę iki 2019 m.  birželio 3 d. el. p. kestutisl@zum.lt;

Nepateikus išankstinės registracijos atvykusioms komandoms nebus leista dalyvauti.

 

  1. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI

Festivalį organizuoja Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija ,,Nemunas“ir Lietuvos virvės traukimo federacija, festivalio partneriai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras.

Festivalio varžytuvių vykdymo sistema bus paskelbta varžybų vietoje, žinant dalyvaujančių komandų skaičių.Virvės traukimo varžytuvių vyr. teisėjas Bronius Šimokaitis, Kėdainių sporto centras.

VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Visų grupių komandų nugalėtojų ir prizininkų sportininkai apdovanojamos LKSKA „Nemunas“ atitinkamo laipsnio medaliais.Aktyviausios įstaigos, sporto klubai, seniūnijos, savivaldybės apdovanojamosatminimo prizais.

VIII. INFORMACIJA

Dėl informacijos kreiptis į Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociaciją „Nemunas“ tel. 8 69875440, virvės traukimo federacija tel. 8 68759111; Aušra Nesterovienė, LKSKA „Nemunas“ tarybos narė, tel.8 638 12266; Gediminas Misius Kėdainių rajono savivaldybės sporto ir turizmo skyriaus vedėjas, tel.  8 69813097.