„OBELS ŽIEDO GIESMĖ – 2017“ Nuostatai

TARPTAUTINIO MAŽŲ MIESTELIŲ

VAIKŲ IR JAUNIMO VOKALISTŲ  XII  FESTIVALIO-KONKURSO

 

 

 

     „OBELS ŽIEDO GIESMĖ – 2017“

                       SKIRTO  OBELIŲ  GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS  25 – MEČIUI

N U O S T A T A I

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Vokalistų festivalio – konkurso „Obels žiedo giesmė-2017“ (toliau-konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo bei vertinimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyrius.
 3. Konkurso partneriai: Obelių bendruomenės centras, Obelių miesto seniūnija, Obelių vaikų globos namai, sporto klubas „Obeliai“, Seniūnaičio visuomeninė įstaiga, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ , Rokiškio rajono savivaldybės švietimo skyrius.
 4. Konkursas tradicinis, vyks XII kartą.
 5. Konkurso globėjas garsus Lietuvos dainininkas, „Auksinio scenos kryžiaus“ nominantas Merūnas Vitulskis.
 1. KONKURSO TIKSLAI
 1. Konkurso tikslai:
  1. skatinti vaikų ir jaunimo muzikinę saviraišką;
  2. padėti atsiskleisti talentingiems dainininkams bei vokaliniams kolektyvams iš mažų miestelių;
  3. ugdyti vaikų bei jaunimo vokalinę kultūrą, meninę kompetenciją ;
  4. sudaryti sąlygas bendrauti, bendradarbiauti.

 

 1. KONKURSO DALYVIAI
 1. Kviečiami dalyvauti Lietuvos bei Latvijos mažų miestelių vaikų ir jaunimo vokalistai.
 2. Kategorijos :
Vokalistų grupės        Amžius
Solistai    
A-1 4-6 m.
A – 2 7 – 11 m.
A – 3 12 – 15 m.
A – 4 16 – 19 m.
Duetai  
B-1 4-6m.
B – 2 7 – 11 m.
B – 3 12 – 15 m.
B – 4 16 – 19 m.
Ansambliai  
C-1 4-6m.
C – 2 7 – 11 m.
C – 3 12 – 15 m.
C – 4 16 – 19 m.

 

2.

 

 1. SĄLYGOS  IR  VERTINIMAS

     9.Vokalistai tiek solistai , tiek ansambliai atlieka po vieną dainą. Stilius pasirinktinai.

10.Akompanimentas:

10.1 Konkurso dalyviai atlieka dainą pagal „minusinę“ fonogramą gyvai.

     10.2 Dainininkams gali akomponuoti įvairūs instrumentai.

     10.3 Solistų kategorijoje gali pritarti vokalo grupė.

11.Vertinimas:

11.1 Vertinimo komisiją sudaryta iš muzikos mokytojų, dainininkų, choreografų, režisierių.

11.2 Konkurse vertinama dalyvių vokalinis pasirengimas , intonacija , artikuliacija, originalumas, sceninis įvaizdis.

 1. APDOVANOJIMAI

 

 1. I, II, III vietos skiriamos kiekvienoje kategorijoje.
 2. Du diplomantų vardai (4-5 vietos).
 3.  Organizatoriai ir vertinimo komisija pasilieka teisę neatsiradus tam tikroje kategorijoje vertų dalyvių jas perkelti į kitas kategorijas.

15 .Organizacijos- dalyvės apdovanojamos diplomais ir suvenyrais.

 1. Grand Prix – pamoka pas festivalio globėją Merūną (vienam iš solistų kategorijos dalyvių).

 

 1. KITA INFORMACIJA

 

 1. Festivalis –konkursas vyks 2017 m. birželio 8 d., 12 val. Obelių miesto aikštėje.
 2. Dalyvio anketas atsiųsti iki gegužės 25d., el.p . jablonskio1meister@gmail.com
 3. Nuostatus parengė ir informaciją teikia Daiva Kundelienė  tel.  +370 614 76566.
 4. Neprivaloma, bet jei yra galimybė atsiųskite kolektyvo nuotrauką bei trumpą aprašymą apie solistą ar kolektyvą.
 5. Dalyvio mokesčio nėra.
 6. Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
 7. Info: www.obeliai.eu , www.lkska.lt , www.obeliugimnazija.lt