MENO IR SPORTO ŠVENTĖS „NAISIAI 2015“ NUOSTATAI

MENO IR SPORTO ŠVENTĖS „NAISIAI 2015

N U O S T A T A I

 2015-06-15 Nr.N-44

Šventės tikslas – įtraukti kaimo gyventojus į sporto ir kultūros sąjudį .

Uždaviniai            

 1. Propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;
 2. Gerinti bendruomenių tarpusavio supratimą, toleranciją, bendradarbiavimą;

Organizatoriai:

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „NEMUNAS“, Šiaulių raj., Naisių kaimo sporto klubas „Naisiai“, Naisių kaimo bendruomenė.

Vieta, laikas

Meno ir sporto šventė „NAISIAI 2015“ įvyks š.m. liepos 11-12 d. Šiaulių raj., Naisiai.

Sporto komandų atvykimas š.m. liepos12 d. iki 10.00 val.

Dalyviai ir paraiškos

 1. Šventėje dalyvauja vis norintys rajonų kaimo gyventojai..
 2. Šventės dalyvių amžius 16 metų ir vyresni;(išskyrus bėgimus).
 3. Išankstines paraiškas siųsti į LKSKA „NEMUNAS“ būstinę iki š.m. liepos 9 d. el.p.kestutisl@zum.lt; tel.698-75440; (8~5)2398488.

Šventės programa

 1. Krepšinis 3×3 jaunimas iki-20m, vyrai 20-35; veteranai 35 ir daugiau,moterys( nėra amž. grupių)
 2. Tinklinis 3×3 vyrai, moterys;
 3. Šaškės –individualinės,atskira moterų įskaita;
 4. Virvės traukimas (6 vyrai ir 6 moterys);Apranga-laisva;
 5. Smiginis-amžius neribojamas.
 6. Prabėgimas Naisiai-Kryžių kalnas –Naisiai.

Nugalėtojų nustatymas

Kiekvienos sporto šakos nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami pagal atskirų sporto šakų galiojančias taisykles. Renginių pravedimo sistemą nustato atskiros sporto šakos teisėjų kolegija..

Apdovanojimas

Šventės atskirų sporto šakų komandos nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos atminimo prizais, diplomais, o dalyviai –medaliais.

Šventės finansavimas ir priėmimo sąlygos

LKSKA„NEMUNAS“, ūkininkas Ramūnas Karbauskis..

 

Pirmininkas                                                                                 Kęstutis Levickis

Ūkininkas                                                                                    Ramūnas Karbauskis