LUKSNĖNŲ SPORTO ŠVENTĖS NUOSTATAI

2022 M. LIEPOS 2 D. LUKSNĖNŲ SPORTO ŠVENTĖ

VARŽYBŲ NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.1. Varžybų tikslas – skatinti visuomenę sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos
kovos ir kilnaus elgesio principus.
1.2. Varžybų uždaviniai:
 Populiarinti sveiką gyvenseną Luksnėnuose ir Alytaus rajone.
 Išsiaiškinti geriausius Luksnėnų tinklinio, krepšinio komandas ir stipriausius
individualių sporto šakų atskirų amžiaus grupių sportininkus.
 Skatinti sportuoti visų amžiaus grupių atstovus.

2. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

2.1. Luksnėnų sporto šventės pagrindinis organizatorius Lietuvos kaimo sporto ir
kultūros asociacija „Nemunas“ . Sporto šventės organizacinę ir techninę dalį
vykdo „Drūtas Dzūkas“ ir Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“.
2.2. Luksnėnų sporto šventės data 2022 m. liepos 2 d.
2.3. Luksnėnų sporto šventės vieta Luksnėnų stadionas (Parko g.), Luksnėnų
kaimas, Alytaus seniūnija, Alytaus rajonas.

3. VARŽYBŲ SPORTO ŠAKOS
3.1. Komandinės sporto šakos – krepšinis 3×3, tinklinis 4×4
3.2. Individualios sporto šakos – smiginis, baudų metimas, tritaškių metimas, speciali
rungtis moterims
3.3. „Stipriausio dzūko rinkimai“ (giros kėlimas, giros metimas, grandinio pjūklo
laikymas, padangos vertimas, apolono ašies kėlimas)

4. DALYVIAI

4.1. Luksnėnų sporto šventėje gali dalyvauti visi Lietuvos piliečiai

4.2. Tinklinio 4×4 varžybose komandą gali sudaryti iki 6 narių, krepšinio 3×3
varžybose komandą gali sudaryti iki 4 narių.
4.3. Tinklinio ir krepšinio varžybose gali dalyvauti tik komandos, užsiregistravusios
sekretoriate iki varžybų pradžios. Dalyvavimas nemokamas.
4.4. Individualiose varžybose gali dalyvauti visi norintys dalyviai, rungties metu
užsiregistravę pas teisėją. Dalyvavimas nemokamas.
4.5. Traumų atveju, už savo sveikatą atsako patys dalyviai asmeniškai.
4.6. Varžybų dalyviai dalyvaudami sutinka, kad jų vardas, pavardė ir rezultatai gali
būti skelbiami varžybų lentoje ir viešai. Varžybų metu jie gali būti fotografuojami,
filmuojami, medžiaga gali būti viešinama.
4.7. Sukčiavimu, neleistinų medžiagų naudojimu ar kyšininkavimu įtariami dalyviai
diskvalifikuojami iš varžybų negrįžtamai.

5. TEISĖJAI IR SEKRETORIATAS

5.1. Varžybose teisėjauja 6 teisėjai – teisėjas atsakingas už krepšinio 3×3, baudų
metimo ir tritaškių metimo varžybas; teisėjas atsakingas už tinklinio 4×4
varžybas; teisėjas atsakingas už smiginio varžybas; teisėjas atsakingas už
„Stipriausio dzūko“ ir rungties moterims organizavimą. Varžybų vyriausias
teisėjas .
5.2. Sekretoriate dirba 2 asmenys, atsakingi už informacijos dalyviams sklaidą,
varžybų protokolų ir rezultatų lentelių pateikimą arbitrams, sporto šventės veiklų
koordinavimą.
5.3. Varžybų teisėjai ir sekretoriatas privalo atsakingai ir nešališkai vertinti visų
dalyvių rezultatus.
5.4. Iškilus nepasitenkinimui dėl organizavimo klaidų, dalyvis gali kreiptis į
sekretoriatą, kur bus priimtas galutinis sprendimas dėl rezultato.
6. ATSKIRŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZAVIMAS IR TAISYKLĖS

6.1. Tinklinio 4×4 ir krepšinio 3×3 varžybų tvarka nustatoma priklausomai nuo
šventėje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus. Esant mažesniam dalyvių skaičiui
varžybos vykdomos rato sistema, visoms komandoms sužaidžiant su kiekviena
komanda ir žaidžiant atkrintamąsias. Esant didesniam dalyvių skaičiui varžybos
vykdomos atkrintamųjų principu. Tikslius varžybų nuostatus sporto šventės metu
nustato teisėjai ir sekretoriatas.
6.2. Tinklinio 4×4 ir krepšinio 3×3 varžybose kėlinių skaičių ir taškų kiekį nustato
teisėjai ir sekretoriatas sporto šventės metu

6.3. Individualių sporto šakų varžybose kiekvienas dalyvis turi vieną bandymą
pademonstruoti rezultatą. Esant lygiam rezultatui vykdomas pratęsimas.

7. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI
7.1. Visi įvykusių varžybų rezultatai pateikiami viešai rezultatų lentoje.
7.2. Kiekvienam prizininkui įteikiamas medalis ir kiti prizai. 1 vietos nugalėtojui(-ai, –
ams) įteikiama taurė. Jaunuolių grupės nugalėtojams įteikiami kiti prizai.
7.3. Sporto šventės nugalėtojams įteikiama 16 medalių komplektų ir 14 taurių
(detalią informaciją žr. Priedas). Apdovanojimų skaičius, atsižvelgiant į
organizavimo pakitimus, gali keistis.
7.4. Apdovanojimų ceremonija vykdoma sporto šventės pabaigoje, pasibaigus
visoms varžyboms. Prizininkui ketinant išvykti, gali būti daroma išimtis.
7.5. Apdovanojimų ceremonijos metu prizininkui nedalyvaujant, prizas gali būti
perduotas atsakingam asmeniui.
7.6. Informacija apie nugalėtojus gali būti viešinama.
8. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

8.1. Varžybų data gali kisti atsižvelgiant į oro sąlygas ar dėl kitų neatidėliojamų
aplinkybių.
8.2. Šventės organizatoriai pasilieka teisę dėl pasikeitusios situacijos nuostatus keisti.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.