LKSKA NEMUNAS  „TAURAGĖS TAURĖ 2021“ SVARSČIŲ KILNOJIMO  VARŽYBŲ NUOSTATAI

                                                                                                       

LKSKA NEMUNAS

 „TAURAGĖS TAURĖ 2021“ SVARSČIŲ KILNOJIMO  VARŽYBŲ NUOSTATAI

 

 1. ČEMPIONATO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 • Populiarinti svarsčių kilnojimo sportą ir išsiaiškinti stipriausius svarsčių kilnotojus ir kilnotojas Lietuvoje ir už jos ribų.
 • Nustatyti skirtingų svorio kategorijų – jaunučių, jaunių, jaunimo, vyrų, veteranų, mergaičių, merginų ir moterų amžiaus grupių – čempionus ir prizininkus.
 • Nustatyti komandą nugalėtoją ir komandas prizininkes dvikovės čempionate ir estafetės rungtyse.
 • Užmegzti ir palaikyti draugiškus ryšius su kitų šalių, miestų ir rajonų svarsčių kilnotojais.
 1. ČEMPIONATO VYKDYMO VIETA IR LAIKAS, DALYVIŲ REGISTRACIJA

Varžybos vyks: 2021 m. Lapkričio 13 d. Tauragėje, Vytauto g. 141 Tauragės bendruomenių namuose.

Dalyvių svėrimas: 2021 m. Lapkričio 13d. 08.30–10.00 val.

Varžybų pradžia: 11.00 val.

Dalyvių svėrimo metu visi sportininkai privalo pateikti med. pažymą, komandos privalo pateikti komandinę paraišką. Būtina pateikti asmens dokumentą įrodantį dalyvio amžių (pasas, asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo pažymėjimas).

Būtina išankstinė asmeninė ir komandinė registracija iki Spalio 30 d. (imtinai). Registracijos metu būtina nurodyti sportininko:

 1. vardą ir pavardę;
 2. gimimo metus;
 3. atstovaujamą komandą;
 4. planuojamą(-s) amžiaus grupę(-es) ir svorio kategoriją(-s) (kurioje(-se) sportininkas varžysis);
 5. keliamą svarsčio svorį.

     3. DALYVIAI IR VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA

Varžybos vykdomos pagal LSKF patvirtintas taisykles.

Vykdomos asmeninės varžybos, dalyvių skaičius neribojamas.

Varžybos bus vykdomos šiose amžiaus grupėse:

 • Jaunučių (2004 m. gim. ir jaunesni);
 • Jaunių (2002 m. gim. ir jaunesni);
 • Jaunimo (1998 m. gim. ir jaunesni);
 • Suaugusiųjų (be amžiaus apribojimų);
 • Veteranų (40–49 metų amžiaus);
 • Veteranų (50–59 metų amžiaus);
 • Veteranų (60–64 metų amžiaus);
 • Veteranų (65–69 metų amžiaus);
 • Veteranų (70 metų amžiaus ir vyresni);
 • Mergaitės (2002 m. gim. ir jaunesnės);
 • Merginos (1998 m. gim. ir jaunesnės);
 • Moterys (be amžiaus apribojimų).

Vaikinai atlieka dvikovės veiksmą, o merginos – rovimo.

Stūmimo ir rovimo rungtims atlikti skiriama 10 minučių.

Po dvikovės rungties vyks estafetės rungtis jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupėse.

 • Jaunių komandą sudaro 3 sportininkai, kurie iš eilės vienas po kito atlieka stūmimo veiksmą po 3 min. (iš viso 9 min.) su 16 kg svarsčiais (keliant 24 kg svarsčius koef. x2);
 • Jaunimo komandą sudaro 3 sportininkai, kurie iš eilės vienas po kito atlieka stūmimo veiksmą po 3 min. (iš viso 9 min.) su 24 kg svarsčiais (keliant 32 kg svarsčius koef. x2).
 • Suaugusiųjų komandą sudaro 3 sportininkai, kurie iš eilės vienas po kito atlieka stūmimo veiksmą po 3 min. (iš viso 9 min.) su 24 kg svarsčiais (keliant 32 kg svarsčius koef. x2).

Estafetės komanda sudaroma varžybų dieną. Komandoje gali būti sportininkai iš įvairių komandų, tačiau visi sportininkai turi būti iš skirtingų svorio kategorijų.

Svorio kategorijos atskirose amžiaus grupėse:                  Svarsčio svoris:

 • Jaunučių grupė: -58; -68; -78; +78 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg, 32 kg
 • Jaunių grupė: -53; -58; -63; -68; -73; -78; -85; +85 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg, 32 kg
 • Jaunimo grupė: -63; -68; -73; -78; -85; -95; +95 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg, 32 kg
 • Suaugusiųjų grupė: -63; -68; -73; -78; -85; -95; +95 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg, 32 kg
 • Veteranų grupės: -85; +85 kg; 12 kg, 14 kg, 16 kg, 24 kg, 32 kg
 • Mergaičių grupė: -53; -58; -63; +63 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg
 • Merginų grupė: -68; +68 kg; 12 kg, 16 kg, 24 kg
 • Moterų grupė: -58; -63; -68; +68 kg 12 kg, 16 kg, 24 kg

Sportininkai visose amžiaus grupėse gali kelti aukščiau nurodytus svarsčius, tačiau taškai bus skaičiuojami pagal žemiau pateiktą lentelę.

Stūmimo ir rovimo taškai skaičiuojami pagal šią lentelę:

 

Svarstis

Veiksmas

12 kg 14 kg 16 kg 24 kg 32 kg
Stūmimas 0.5 0.75 1 2 4
Rovimas 0.25 0.375 0.5 1 2
Rovimas (merginom) 0.5 1 2

 

 1. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS IR FINANSAVIMAS

Varžybas vykdo LKSKA Nemunas, varžybų techninę dalį vyko sporto klubas „Tauro svarstis“

Varžyboms vadovauja LSKF teisėjų brigada.

Varžybų vyr. teisėjas – Rolandas Kubilius.

Varžybų vyr. sekretorius – Vytautas Gutauskas.

 1. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS

Skirtingų grupių ir svorio kategorijų nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal dvikovės rezultatą. Taškai bus skaičiuojami vadovaujantis taškų skaičiavimo lentele.

Estafetės rungtyje nugali komanda, surinkusi daugiausia taškų.

Komanda nugalėtoja ir prizininkės nustatomos pagal 8 vaikinų ir 2 merginų geriausius rezultatus (neatsižvelgiant kokiose amžiaus grupėse dalyvauja sportininkai).

Komandinėje įskaitoje dalyvauja tik komandinę paraišką pateikusios komandos.

 

Taškai skiriami:

Užimta vieta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Taškai komandai 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

 

 1. APDOVANOJIMAS

Komanda nugalėtoja ir komandos prizininkės apdovanojamos prizinėmis taurėmis.

Jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, veteranų, mergaičių, merginų ir moterų amžiaus grupių, atskirų svorio kategorijų nugalėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.

Komandos, užėmusios prizines vietas estafetės rungtyje, bus apdovanojamos medaliais ir prizine taure.

 1. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

Išankstinės registracijos metu iki Spalio 30 d. (imtinai). Paraiškos siunčiamos el. paštu andrius.kubilius@svarstis.lt arba užpildoma asmeninė registracijos forma www.svarstis.lt puslapyje.

Informacija telefonu: +37068190417 , Julius Optas.

Projektas „Dabar mes judame“ Nr. SRF-FAV-2019-1-0377 finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.