Kaišiadorių“Mero taurės“ tinklinio turnyro nuostatai

Kaišiadorių“Mero taures“ tinklinio turnyro nuostatai

Turnyras skiriamas Lietuvos 100-mečiui pažymėti

 1. Tikslas ir uždaviniai

 1. Populiarinti tinklinio žaidimą, sudaryti sąlygas kelti sportininkų meistriškumą.

 2. Plėtoti draugiškus ryšius, sportinio bendradarbiavimo santykius tarp klubų ir sportininkų.

 3. Išaiškinti pajėgiausias turnyro komandas, žaidėjus.

 4. Propaguoti  sveikos gyvensenos būdą kaip vieną iš iš aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų.

 1. Turnyro vieta ir laikas

 1. Turnyras vyks 2018 m. balandžio 14-15 d. pagal turnyro tvarkaraštį, kuris bus sudarytas po komandų registracijos.

  1. Moterų tinklinio varžybos vyks:

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje (Gedimino g. 65, Kaišiadorys)

  1. Vyrų tinklinio varžybos vyks V. Giržado progimnazijoje (Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys.)

 1. Varžybų pradžia 10.00 val.

 2. Finalinės moterų ir vyrų varžybos vyks balandžio 15d. V. Giržado progimnazijos sporto salėje. Pradžia 10.00 val.

 1. Organizavimas ir vykdymas

 1. Turnyrą organizuoja ir vykdo Kaišiadorių sporto klubas“ La Vita Volley“ ,LKSKA „NEMUNAS“.

 2. Turnyras vykdomas pagal oficialias salės tinklinio taisykles, šiuos nuostatus.

 3. Varžybų vyriausias teisėjas  – Tomas Vyšniauskas.

 4. Visus sprendimus su nuostatuose nenumatytais atvejais priima varžybų vyriausias teisėjas.

 5. Nuostatuose numatyta tvarka gali keistis atsižvelgiant į dalyvių skaičių.

 1. Dalyviai

 1. Turnyre dalyvauja kviestos komandos iš Lietuvos ir Rusijos

 2. Komandos sudėtis – aštuoni dalyviai.

 3. Dalyvių amžius – 25m. ir vyresni.

 1. Laimėtojų nustatymas

 1. Galutinė vykdymo tvarka gali keistis užsiregistravus visoms komandoms.

 2. Vyrų ir moterų varžybos vykdomos pogrupiuose. Žaidžiama 2 setai iki 25 taškų.

 3. Skaičiuojami rungtynių laimėti setai.  Už laimėtą setą skiriamas 1 taškas.Komandos po pogrupių žaidžia A1 – B2 ,A2 – B1 .Laimėtusi komanda žaidžia dėl I vietos, pralaimėjusi dėl III vietos.

 4. Esant būtinumui, organizatoriai pasilieka sau teisę keisti žaidimo sistemą.

VI. Komandų ir žaidėjų registravimas

 1. Varžybose dalyvaujančios komandos 2018 m. balandžio 14d. dieną privalo pateikti paraišką komandų registravimui.

 2. Paraiškoje turi būti įrašyta: žaidėjo vardas, pavardė, pilna gimimo data ir parašas, kuriuo žaidėjas atsako už savo sveikatą. Paraišką pasirašo komandos vadovas.

 1. Aprūpinimas ir apdovanojimas

 

 1. Komandų kelionės ir dalyvavimo išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos.

 2. Teisėjavimo ir kitas varžybų vykdymo, apdovanojimo išlaidas apmoka SK „La Vita Volley“, LKSKA „NEMUNAS“.

 3. Komandos nugalėtojos apdovanojamos Kaišiadorių Mero taurėmis,žaidėjai medaliais, asmeninėmis dovanomis. Komandos prizininkės taurėmis, žaidėjai medaliais. Geriausi žaidėjai asmeniniais atminimo prizais.