KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“  SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,ALKSNIUPIAI 2020“ NUOSTATAI

Tvirtinu:LKSKA ,,Nemunas“ pirmininkas 

 Kęstutis Levickis

VO ,,KAIMO BENDRUOMENĖ – DRAUGAS“ 

SPORTO-MENO ŠVENTĖS ,,ALKSNIUPIAI 2020“ NUOSTATAI

I.Tikslas ir uždaviniai

1.Propaguoti bendruomenių tarpe turiningą laisvalaikio praleidimą, puoselėti kūno kultūrą, sportą  ir meninę saviraišką.

2.Gerinti bendruomeniųtarpusavio bendradarbiavimą, supratimą, toleranciją.

  1. Laikas ir vieta.

Šventė organizuojama 2020 m. kovo27 d. Alksniupių pagr. m-klos sporto salėje ir kultūros namuose.

Šventės pradžia  15.00 val.

III. Organizavimas ir vykdymas.

Šventę organizuoja ir vykdo  LKSKA ,,Nemunas“, VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“, Alksniupių kultūros namai ir pagrindinė mokykla.

  1. Dalyviai ir programa.

Dalyvauja visi norintys. Kviečiami aplinkinių bendruomenių meno saviraiškos kolektyvai. Šventėje – sportinė (užimtumo) programa:

Tinklinis, smiginis,stalo tenisas, šaškių varžybos, teatro pasirodymas.

  1. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

Nugalėtojai nustatomi ir apdovanojami pagal pasiektus rezultatus, meno saviraiškos kolektyvai už dalyvavimą  apdovanojami LKSKA ,,Nemunas“ prizais. 

Registracija iki 2020 m. kovo 26d. tel. 8-686 67345  arba e.p.  dilaima@gmail.com

 

VO ,,Kaimo bendruomenė – Draugas“ tarybos narė, atsakinga už bendruomenės kultūrinį užimtumą.

                      Laima Didžbalienė